SDG 101 | SDGs วาระ 2030 พยายามคำนึงถึงคนทุกกลุ่มแต่ยังไม่ครอบคลุมถึง “ผู้สูงอายุ”

จากที่กล่าวไปตอนที่แล้วว่าการจะทำให้การพัฒนาที่ครอบคลุมนึกถึงคนทุกกลุ่มเกิดขึ้นจริงได้ เราต้องโฟกัสกับคนบางกลุ่ม ซึ่งเรากลุ่มคนเหล่านี้เรียกกันว่า ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)&n... (เพิ่มเติม)

เสรีภาพทางวิชาการ กับบทบาทของมหาวิทยาลัย ในฐานะพื้นที่พูดคุยให้สังคมพร้อมรับความเสี่ยงในอนาคต

บันทึกการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้วศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงอ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่ SDGs 17 เป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

แม้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย จะมีความหลากหลายในเชิงประเด็น (แถมยังดูละลานตาและจดจำยากสักหน่อยสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา) แต่แท้จริงแล้ว SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ส่องเพื่อนบ้าน I : สงครามต้านฝุ่นในประเทศจีน

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ[1] หลายปีมานี้ในช่วงต้นปี ผู้คนกว่าสามล้านสามแสนคน[2] ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนจะต้องเผชิญกับ... (เพิ่มเติม)

รู้หรือไม่ SDGs ไม่ใช่เป้าหมายที่ UN เป็นคนคิด

แม้ว่าองค์การสหประชาชาติ หรือ UN จะเข้ามามีบทบาทในการผลักดัน SDGs แต่ UN ไม่ใช่องค์กรที่คิดค้น SDGs ขึ้นมา เพราะกว่าจะเป็น SDGs  มีการพูดคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่ปี 2012  (... (เพิ่มเติม)

เปิดรายงานภาวะสังคมไทยตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรกับเราในสายตานักเศรษฐศาสตร์การเมือง

ธนสักก์ เจนมานะคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาผ่านไปแล้วเกินหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 วันแรกที่ประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายแร... (เพิ่มเติม)

SDSN เชิญส่งข้อคิดเห็นต่อ SDG Index ในการจัดทำ Sustainable Development Report 2021 ก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการ

เครือข่ายการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network: SDSN) ร่วมกับมูลนิธิ Bertelsmann (Bertelsmann Stiftung) ขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรึ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? SDGs ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาชุดแรกที่โลกกำหนดขึ้น

ก่อนจะมี SDGs โลกของเราเคยมีเป้าหมายการพัฒนาอื่นมาก่อนเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรือ MDGs) เป็นวาระที่กำหนดในช่วงปี 2001-2015  มีหลั... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | แบนพลาสติกเพิ่ม: แนวโน้มความสำเร็จหรือล้มเหลว? ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ? และใครบ้างต้องปรับตัว?

"คนไทยสร้างขยะพลาสติกถึงปีละประมาณ 70 กิโลกรัมต่อคนต่อปี สูงสุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก" ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญและพยายามแก้ไข สำหรับประเทศไทย การใ... (เพิ่มเติม)

SDG 101 | รู้หรือไม่? SDGs ของแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องมี 17 เป้าหมายเสมอไป

เรามักคุ้นเคยว่า SDGs ที่ทั่วโลกกำหนดร่วมกันมีทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้ !! เพรา... (เพิ่มเติม)