คนที่จนกว่า-เรียนน้อยกว่าในญี่ปุ่น เข้าถึงบริการรักษา-ป้องกันโรคทางช่องปากและฟันได้ช้ากว่า

ความไม่เท่าเทียม-ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพช่องปากและฟันเป็นปัญหาสาธารณสุขหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในสหรัฐฯ ยุโรป เอเชีย โอเชเนีย และประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ ทว่าโลกยังคงละเลยที่จะให้ความสนใจ... (เพิ่มเติม)

ข่าวดีสำหรับไทย: UN DESA คัดเลือก 2 โครงการของไทยเป็นตัวอย่าง ‘แนวปฏิบัติที่ดีในการบรรลุ SDGs’

สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA) คัดเลือกโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ส่องสถานการณ์วัณโรคไทย: หนึ่งปัญหาโรคติดต่อ (จากคนสู่คนผ่านทางอากาศ) ที่อยู่กับเรามานาน

ท่ามกลางการระบาดของโควิด 19 ยังมีอีกหนึ่งภัยคุกคามทางสุขภาพที่เป็นความท้าทายของไทยมาอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ ‘วัณโรค’ (Tuberculosis - TB) โดยตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ปี 2559 ป... (เพิ่มเติม)

คำว่าจนยังไงก็เจ็บ ต่อให้อยู่ในสังคมที่รวยกว่าก็ตาม

เมื่อพูดถึงความยากจนเรามักจะนึกถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญและขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เช่น ถนน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น แต่ในเมืองเองนั้น... (เพิ่มเติม)

ฉีดวัคซีนแล้วปลอดภัยจริงหรือ? หากทุกคนเข้าถึงวัคซีนได้ไม่เท่าเทียม

The People’s Vaccine Alliance สอบถามความคิดเห็นนักระบาดวิทยา 77 คนจาก 28 ประเทศ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นวัคซีนโควิด-19 โดย 2 ใน 3 ของนักระบาดวิทยาท... (เพิ่มเติม)

ผู้ลี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate refugees): ประเด็นใกล้ตัวที่โลกยังตระหนักถึงน้อยเกินไป

เมื่อวาน (20 มิถุนายน 2564) เป็นวันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day) จำนวนคนพลัดถิ่นภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2563 โดยมีถึง 40.5 ล้านคนที่กลายเป็นคนพลัดถิ่นในประเทศ ‘รายใหม... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Inside SDG Index : เจาะลึก SDG Index 2021 ของประเทศไทย

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเครือข่าย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ระดับโลก ได้มีการเปิดตัว Sustainable Development Report 2021 และ SDG Index 2... (เพิ่มเติม)

ผลการจัดอันดับจาก 28 ประเทศ ให้ SDG2 , SDG1 และ SDG3 เป็นสามเป้าหมายสำคัญสูงสุดที่ต้องจัดการในขณะนี้

World Economic Forum และ Ipsos บริษัทสำรวจและวิจัยตลาด ทำแบบสำรวจประชาชน 20,000 คน จาก 28 ประเทศ* ให้จัดอันดับจาก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (ยกเว้นน SDG17 P... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดเผย โควิด-19 ทำความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs ‘ถดถอย’ และเรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่ทางการคลังในประเทศกำลังพัฒนา

นิวยอร์ก 14 มิถุนายน 2021 – เปิดตัว รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ซึ่งรวมถึง ดัชนี SDG และแดชบอร์ด (SDG In... (เพิ่มเติม)