รูปภาพบางส่วนจาก งานเวทีสาธารณะฯ วันที่ 25 กันยายน 2560

sdg-167

sdg-109sdg-118sdg-233sdg-243sdg-267-e1507045203893.jpgsdg-269sdg-296sdg-328sdg-355

sdg-375sdg-371.jpgsdg-404

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ ที่นี่

article-img-10268

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น