ผู้อำนวยการ SDG Move เผยแพร่บทความ “พลังงานสะอาด กับ เป้าหมาย SDGs” ลงวารสาร TOGETHER – OR

5 กรกฎาคม 2566 – เฟซบุ๊กเพจ OR Official เผยแพร่วารสารรายเดือน TOGETHER ซึ่งในฉบับปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 นี้ได้ตีพิมพ์บทความ “พลังงานสะอาด กับ เป้าหมาย SDGs” ภายใต้คอลัมน์ Energy GURU เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)

ผู้สนใจสามารถอ่านวารสารในรูปแบบ e-book ได้ที่นี่

Last Updated on กรกฎาคม 23, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น