SDG Move ร่วมงาน “Energy เอเนอจิ้น: จินตนาการเพื่อพลังงานที่เป็นมิตรต่อชีวิตและโลก”

25 มีนาคม 2566 – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) นำโดย ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย เข้าร่วมงาน “Energy เอเนอจิ้น: จินตนาการเพื่อพลังงานที่เป็นมิตรต่อชีวิตและโลก” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ERI) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้และมั่นคง สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia: CASE) และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องพลังงานคาร์บอนต่ำ ผ่านเวทีทอล์ก นิทรรศการ และบูธของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นตลอดวันที่ 25-26 มีนาคม 2566

สำหรับพิธีเปิดงานวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ตลอดจนบูธเครือข่ายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มาร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจอย่างหลากหลาย

โอกาสนี้ทาง SDG Move ได้นำภาพถ่ายส่วนหนึ่งจากนิทรรศการประกวดภาพถ่าย “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม” เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SDG Move และ Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand มาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย

กดติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมที่ https://fb.me/e/3fhI9N1Qd

Last Updated on พฤษภาคม 8, 2023

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น