SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 7 กรกฎาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ธปท. และ ก.ล.ต. เผยแพร่มาต... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เตรียมตัวสำหรับ HLPF 2023 ในปีครึ่งทางของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) หรือ ‘HLPF 2023’ ที่จะจั... (เพิ่มเติม)

รายงาน GSDR 2023 ระบุครึ่งทางขับเคลื่อน SDGs โลกยังห่างไกลการบรรลุเป้าหมาย ต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) เผยแพร่รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainable Development Report: GSDR) ประจำปี 2566 ซึ่งเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์กว่า 15 คน จากก... (เพิ่มเติม)

รายงานเศรษฐกิจไทยปี 2566 การท่องเที่ยวกลับมาเติบโตอีกครั้ง – แต่ยังต้องรับมือกับความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ปลายเดือนมิถุนายน ธนาคารโลก (World Bank: WB) เผยแพร่ “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย การรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยเพื่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน” หรือ Thailand Economic Monitor – Buil... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ WEF เผย 10 เทคโนโลยีใหม่... (เพิ่มเติม)

SDG Index 2023 ไทยรั้งอันดับ 43 ของโลก อันดับ 3 ของเอเชีย พบ SDG1 และ SDG4 อยู่ในสถานะบรรลุเป้าหมายแล้ว

วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ได้เผยแพร่ “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report) และ SDG Index ประจำปี 2566 ซึ... (เพิ่มเติม)

“hope away from home” แม้อยู่ไกลบ้าน แต่ยังมีหวัง – ชวนติดตามกิจกรรมและชมภาพยนตร์ใน ‘วันผู้ลี้ภัยโลก’

ทุก ๆ วิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้ผู้คนหลายร้อยล้านคน วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันผู้ลี้ภัยโลก” หรือ World Refugee Day โดยองค์การสหประชาชาติ (Un... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  10 – 16 มิถุนายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่า... (เพิ่มเติม)

Editor’s pick 03 | ประมวลเรื่องราวครึ่งแรกของปี 2023: สัญญาณบ่งชี้ภาวะอดอยาก ขาดแคลนน้ำ และเสี่ยงจากวิกฤติความร้อน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ครึ่งแรกของปี 2023 กำลังจะผ่านไปพร้อมครึ่งหลังของเส้นทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เหลือเวลาราว 7 ปี ก็จะค... (เพิ่มเติม)

ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 78 เผยวิสัยทัศน์ก่อนรับตำแหน่ง หวังขับเคลื่อนโลกสู่ “สันติภาพ ความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้มีการเลือกตั้งให้ Dennis Francis ผู้แทนประเทศตรินิแดดและโตเบโกประจำสหประชาชาติ ขึ้นดำรงตำแหน่... (เพิ่มเติม)

รายงานของธนาคารโลก ชี้ไทยจำเป็นต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ เตรียมรับมือการใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น

SDG Recommends ฉบับนี้ ขอเชิญชวนอ่าน รายงานการประเมินรายได้และรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทย – การส่งเสริมอนาคตที่ทั่วถึงและยั่งยืน (The Thailand Public Revenue and Spending Assessment... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 5 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ยูนิเซฟ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 436 บทความ