8 มีนาคม 2564 วันสตรีสากลปีนี้ ผู้หญิงจะเป็นผู้นำสร้างอนาคตที่เท่าเทียมในยุคโควิด-19

ภาพจาก: UN Women “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world” ธีมของการขับเคลื่อนและตระหนักถึงพลังของผู้หญิงในวันสตรีสากลปีนี้ ต่างไปจากเดิมด้วยบริบทของ... (เพิ่มเติม)

แคนาดา-บริติชโคลัมเบีย จับมือพัฒนาข้อตกลงทวิภาคีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทำงานร่วมกับชนพื้นเมือง

“ด้วยเกียรติของคนบริติชโคลัมเบีย ฉันซาบซึ้งดีว่าพวกเราหวงแหนและพึ่งพาการมีอยู่ของธรรมชาติมากขนาดไหน และมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงมือปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อย... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Mission to immunity: จะทำอย่างไรให้ไทยมุ่งสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) ทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับวัคซีนมากยิ่งขึ้น ด้วยมองว่าเป็นเครื่องมือสำ... (เพิ่มเติม)

นายกฯ Boris Johnson กล่าวว่า การศึกษาของเด็กผู้หญิงเป็นกุญแจสำคัญในการยุติความยากจน

Boris Johnson นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรแต่งตั้ง Helen Grant สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนพิเศษด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิง (Special Envoy on Girls’ Education) ในการพัฒนาการศึกษาแล... (เพิ่มเติม)

การศึกษาและรายได้ สัมพันธ์อายุขัยของชาวสิงคโปร์ คนเรียนสูงกว่า อายุยืนกว่า

นายกัน คิม ยอง (Gan Kim Yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ กล่าวว่า ชาวสิงคโปร์ที่อายุครบ 25 ปี ในปี 2019 และจบการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา คาดว่าจะมีอายุยืน... (เพิ่มเติม)

สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ใหม่ ‘หาทางออกและลงมือทำ’ ปรับตัวต่อ Climate Change

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สหภาพยุโรปออกยุทธศาสตร์ใหม่ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EU Strategy on Adaptation to Climate Change) ปรับทิศทางเน้นสร้างความเข้าใจส... (เพิ่มเติม)

4 มีนาคม วันอ้วนโลก – ความอ้วน เป็น ‘โรค’ ที่ 800 ล้านคนบนโลกกำลังเผชิญอยู่

วันอ้วนโลก (World Obesity Day) ถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2015 โดย World Obesity Federation ที่เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรซึ่งขึ้นตรงกับองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีความมุ่งหวังที่จะ&... (เพิ่มเติม)

‘เกษตรกรรมที่ยั่งยืน’ หัวใจอธิปไตยทางอาหาร พลิกฟื้นติมอร์เลสเต

“อธิปไตยทางอาหารเป็นสิทธิในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงระบบนิเวศและวิธีการที่ยั่งยืน และสิทธิที่จะกำหนดระบบเกษตรกรรมและอาหารของชุมชนเอง” ในหน้าประว... (เพิ่มเติม)

งานวิจัยชี้ หากสหรัฐฯ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จะลดอัตราการเสียชีวิตของทารกได้ 1,400 คน/ปี

จากงานวิจัยหัวข้อ "Effects of US state preemption laws on infant mortality" โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Syracuse ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นจะช่วยลดการเสียชีวิต... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | โครงการ ‘เราชนะ’ เพียงประคับประคองหรือจะปรับหน้าเศรษฐกิจไทย?

อิสร์กุล อุณหเกตุคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ‘เราชนะ’ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให... (เพิ่มเติม)