“Capsula Mundi” ตายไปได้ป่าใหญ่

ที่มา: capsulamundi.it

capsula-mundi_3

“Capsula Mundi”  ตายไปได้ป่าใหญ่ Capsula Mundi เป็นโครงการเชื้อสายอิตาลีที่เขย่าวิถีคิดทางวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องความตายเป็นอย่างมาก เจ้าโลงศพทรงไข่ที่เห็นนี้เป็นไอเดียของสองนักออกแบบ Anna Citelli และ Raoul Bretzel ที่หวังจะให้การตายของมนุษย์เราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกได้มากที่สุด ด้วยการมองว่าร่างกายของมนุษย์ที่อยู่ในแคปซูลราวกับอยู่ในครรภ์ของมารดานี้ จะกลายเป็นต้นไม้ใหม่ที่ร่มเย็นและจะเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานในอนาคตของโลกเราได้ยาวนานกว่าหลายสิบปี

SDG move จึงขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับความตั้งใจในการทำงานที่สอดประสานกับเป้าประสงค์ที่ 15.4  15.a และ 15.b และขอร่วมแสดงความยินดีกับมรดกจากคนรุ่นเก่าในรูปแบบใหม่ที่น่าจดจำยิ่ง

cq5dam-web-960-800autori

 

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น