3 มีนาคม 2564 วันการได้ยินโลก – เมื่อประชากรโลก 1 ใน 4 อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินภายในปี 2593

‘การได้ยินสำคัญต่อการใช้ชีวิตของคนตลอดทั้งชีวิต - การสื่อสาร การเรียน การทำงาน รวมไปถึงสุขภาพจิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่น - การสูญเสียการได้ยินสามารถป้องกันและรักษาได้ แต่หากไม่มี... (เพิ่มเติม)

10 ตัวอย่างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ในยุคโควิด-19 ระบาด

นวัตกรรมไม่เพียงแต่ถูกนำมาใช้เพื่อต่อสู้กับโรคระบาดเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนาแนวทางเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยทุกอาการให้ปลอดภัยที่สุด นิตยสาร Forbes สรุป 10 ตัวอย่างนวัตกรรมการดูแ... (เพิ่มเติม)

อาชีพที่ทำอาจกำลังทำให้กลายเป็นคนดื่มหนัก เสียสุขภาพกาย-จิตใจ-ผลิตภาพของงาน

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลเผยแพร่ในวารสาร BMC Public Health ชี้ ชาวอังกฤษอายุระหว่าง 40 - 69 ปี ในอาชีพที่ใช้ทักษะด้านการค้าขาย การก่อสร้าง และการผลิต เป็นไปได้ว่าสัมพันธ์กั... (เพิ่มเติม)

มลพิษทางอากาศเป็นพิษต่อทักษะการคิดของสมองตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงอีก 60 ปีให้หลัง

โรคภาวะสมองเสื่อม (Dementia) อาทิ การเป็นอัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อที่มักมีสัญญาณโรคในช่วงวัยกลางคนและแสดงอาการมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เป็นวิกฤตสาธารณสุขระดับโลก โดยเมื่อป... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Telemedicine – การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข เพื่อไม่ทิ้งคนไข้ไว้ข้างหลัง

การพัฒนา Telehealth และ Telemedicine เป็นหนึ่งในบริการไม่กี่ประเภทที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกในปี 2020 ที่ผ่านมา โดยมีการระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่ง เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อ... (เพิ่มเติม)

งานวิจัยเผยคนไทยกินเค็มมากกว่า WHO แนะนำเกือบสองเท่า เร่งใช้ยุทธศาสตร์ SALTS ลดเกลือเพื่อลดการเกิดโรค NCDs

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการศึกษาจากงานวิจัย Estimated dietary sodium intake in Thailand: A natio... (เพิ่มเติม)

จิตแพทย์ช่วยคนไข้ปรับ ‘พฤติกรรมสุขภาพ’ สู่การมี ‘สุขภาพกาย’ และ ‘สุขภาพหัวใจ’ (ที่ดี) ที่นอกเหนือไปจาก ‘สุขภาพจิต’

การศึกษาเดิมชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของ ‘สุขภาพจิต’ (mental health) กับ ‘สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด’ (cardiovascular health) โดยให้ความสนใจไปที่ปัจจัยเสี่ยงอย่างการมีอารมณ์ด้านลบหรือโร... (เพิ่มเติม)

ราคายาเม็ดคุมกำเนิดสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในเวเนซุเอลา ผู้หญิงหลายล้านเสียความสามารถในการควบคุมชีวิต

วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นในเวเนซุเอลา ทำให้ประชากรหลายล้านในประเทศไม่สามารถเข้าถึงความต้องการพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตที่ดีและปลอดภัยได้ การเข้าถึงอาหาร น้ำสะอาด ... (เพิ่มเติม)

เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ให้ AI ช่วยคิดสูตรอาหาร ที่ทั้งถูกใจ ถูกปาก และถูกโภชนาการให้คุณ

นักวิทยาศาสตร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute และ IBM Research ในนิวยอร์ก พัฒนา Machine Learning ที่ใช้ algorithm ในการจดจำรสนิยมการรับประทานอาหารเพื่อประกอบการแนะนำสูตรอาหา... (เพิ่มเติม)

ไม่ว่าเพศสภาพใด การอยู่ในสังคมที่สามารถมีบทบาท มีสิทธิในการปกครองตนเอง และเข้าถึงทรัพยากร จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีขึ้นได้

‘Health Disparities – ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ’ กับ ‘Gender’ - เพศสภาพ ประเด็นเรื่องความแตกต่างทางเพศสภาพ (gender differences) เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม อาทิ การเข้าถึงโอกาสของก... (เพิ่มเติม)