SDG Insights | คนจนในกรุงเทพฯ และโอกาสทางสุขภาพ: การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มคนยากจนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจนบริการสาธารณสุขรองรับได้ไ... (เพิ่มเติม)

เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน ‘MyAva’ ตัวช่วยเรื่อง PCOS ให้ผู้หญิงอินเดียมีสุขภาพชีวิตที่ดีได้จากที่บ้าน

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบสำคัญในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของผู้คนทั่วโลก หนึ่งในห้าของผู้หญิงอินเดียทั่วประเทศ ประสบภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ หรือ PCOS (Polycystic ovary synd... (เพิ่มเติม)

รายงาน IPCC ฉบับใหม่เผยข้อมูลผลกระทบและความเสี่ยงจาก Climate Change ต่อปัญหาสุขภาพปัจจุบัน

รายงาน 'Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability' เปิดเผยข้อมูลการการประเมินผลกระทบ การปรับตัว ความเปราะบางและความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแง... (เพิ่มเติม)

แม่น้ำกว่า 200 สายทั่วโลกปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ยา หลายสายมีระดับเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ความเข้มข้นของการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ยาในแม่น้ำกว่าสองร้อยสายทั่วโลก กินวงกว้างและอยู่ในระดับจะเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการ... (เพิ่มเติม)

หลายเมืองในสหรัฐฯ เปลี่ยนสี่แยกไฟแดงเป็นวงเวียน ได้ทั้งลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดค่าใช้จ่ายของรัฐ

หลายเมืองในสหรัฐอเมริกา เลือกพัฒนาความปลอดภัยทางท้องถนนด้วยการเปลี่ยนทางแยกที่ใช้สัญญาณไฟจราจรเป็นวงเวียนแทน เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบริเวณทางแยกที่เพิ่มส... (เพิ่มเติม)

UN เรียกร้องให้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปิดศูนย์กักกันและบำบัดการใช้ยาเสพติดแบบบังคับ

องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปิดศูนย์กักกันและบำบัดการใช้ยาเสพติดแบบบังคับ (compulsory drug detention and rehabilitation centres) ที่ใช้เพื่อควบคุมต... (เพิ่มเติม)

Merck ให้สิทธิบริษัทยา 27 แห่งผลิตยาต้านโควิด-19 ‘โมลนูพิราเวียร์’ เพื่อขายราคาถูกให้ประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง

บริษัทผู้ผลิตยา 27 แห่ง ได้สิทธิผลิตยาต้านไวรัสโควิด-19 "โมลนูพิราเวียร์" (Molnupiravir) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเมอร์ค (Merck) ตามข้อตกลงจากการเจรจาขององค์กรสิทธิบัตรยาร่วม (Medicines ... (เพิ่มเติม)

ความเครียดเรื้อรังสัมพันธ์กับอายุขัยสูงวัยเร็วกว่าเดิม การดูแลสุขภาพให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจจึงสำคัญ

ทุกวันนี้เราเผชิญกับความเครียดมากกว่าที่เป็นมา โดยส่งผลให้เห็นผ่านทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ทรุดลง ทั้งความเครียดเรื้อรังยังมีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว จนเกิดคำถามว่าความเครียดเ... (เพิ่มเติม)

อุบัติเหตุบนถนนเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573

“อุบัติเหตุทางท้องถนน” เป็นสาเหตุให้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตถึง 1.3 ล้านคนต่อปี อีก 50 ล้านคนที่ได้รับบาดเจ็บ ซ้ำยังเป็นสาเหตุหลักคร่าชีวิตเด็กและคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 5 – 29 ปี Glob... (เพิ่มเติม)

กระทรวงการคลังไทยเตรียมเก็บภาษีอาหารโซเดียมสูง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจากการกินเค็ม

กระทรวงการคลัง กำลังเตรียมขึ้นภาษสรรพสามิตอาหารที่มีโซเดียมสูงและอาหารแปรรูป เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้คนไทยลดการบริโภคเกลือโซเดียม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ... (เพิ่มเติม)

เป้าหมายยุติการตายของเด็กแรกเกิดและอายุต่ำกว่า 5 ปี ยังห่างไกล และหลายประเทศไม่มีข้อมูลที่มีคุณภาพ

รายงานจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ เผยว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 ในประเด็นการยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอ... (เพิ่มเติม)

รายงาน ILO เผยว่า ยังมีคนอีก 1.6 พันล้านคน ในเอเชียและแปซิฟิกที่ขาดการคุ้มครองทางสังคมด้านสุขภาพ

รายงานฉบับใหม่ล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่สำรวจช่องว่างของการคุ้มครองทางสังคมด้านสุขภาพของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยพบว่ายังมีประชากรในภูมิภาคนี้อีกถึงปร... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 313 บทความ