ผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 35 ล้านรายในปี 2593 – องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ ชี้บุหรี่ แอลกอฮอล์ และมลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสำรวจและคาดการณ์โรคมะเร็ง พบว่าในปี 2593 จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกกว่า 35 ล้า... (เพิ่มเติม)

สภาฯ พิจารณา 7 ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด หวังลดมลพิษฝุ่น PM2.5 จับตาการลงมติต่อในการประชุมครั้งหน้า

วันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมวาระการพิจารณาเรื่องด่วน “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อประชาชน” โดยมี พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รอง... (เพิ่มเติม)

แอปพลิเคชันใหม่ ‘Clayful’ สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ภายใน 60 วินาที สำหรับนักเรียนในสหรัฐ ฯ

สุขภาพจิตเป็นหนึ่งในภัยเงียบที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แม้ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับว่าสุขภาพจิตของเยาวชนก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยพบว่านักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกามีสุ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | โลกรวนป่วนโรค: สำรวจความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กับโรคระบาด

ผศ. ดร.พรพรรณ สอนเชื้อคณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ปีนี้ทำไมอากาศถึงได้ร้อนขนาดนี้นะ เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่อากาศยังคงร้อนอยู่เลย” โลกเรากำลังเผชิญกับคลื่... (เพิ่มเติม)

WHO เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าฉบับแรกของทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ ชี้ประเทศทั่วโลกต้องมีฟอรัมด้านสุขภาพผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น

องค์การอนามัยโลกและหุ้นส่วนความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ เผยแพร่ “รายงานความก้าวหน้าฉบับแรกของทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะแห่งสหประชาชาติ” (UN Decade of Healthy Ageing pro... (เพิ่มเติม)

WHO เสนอยุทธศาสตร์การกำจัด ‘มะเร็งปากมดลูก’ – พร้อมทบทวนความมุ่งมั่น การลดผลกระทบด้านสุขภาพในทั่วโลก

มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 4 ในผู้หญิงทั่วโลก โดยแต่ละปีมีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 600,000 ราย และประมาณครึ่งหนึ่ง... (เพิ่มเติม)

เรียนรู้ ‘โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน’ ผ่านคอร์สออนไลน์ของ ‘FAO’ ที่หวังสร้างความเข้าใจเเละสร้างความร่วมมือจัดการกับการแพร่ระบาด

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และองค์การอนามัยสัตว์โลก (Wor... (เพิ่มเติม)

สำรวจนโยบาย ‘ส่งเสริมการมีลูก’ ของแต่ละประเทศ สาเหตุใดสถิติเด็กเกิดใหม่น้อยลง 

รัฐจะทำอย่างไรเมื่อมีอัตราการเกิดใหม่น้อยลง ? ในปี 2564 ประเทศไทยมีสถิติเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 485,085 คน ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตที่มีมากถึง ... (เพิ่มเติม)

‘อัลตราซาวด์ บรา’ เทคโนโลยีพิเศษ ช่วยตรวจหามะเร็งเต้านมได้ง่ายด้วยตนเอง 

คงจะดีกว่าหากมีอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยตรวจหามะเร็งเต้านมได้ง่ายด้วยตนเอง จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า อัตราการรอดชีวิต 5 ปี จากโรค ‘มะเร็งเต้านม’ ในกลุ่มประเทศรายได้สูงมีเกินก... (เพิ่มเติม)

WHO อนุมัติใช้ “วัคซีนมาลาเรีย” ตัวที่สองสำหรับเด็ก มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกลง

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) อนุมัติคำแนะนำให้ใช้วัคซีนต้านมาลาเรียชนิดใหม่สำหรับเด็ก คือ “R21/Matrix-M” โดยมีราคาที่ถูกกว่าวัคซีนตัวแรกของโลกอย่าง RTS,S หรือ... (เพิ่มเติม)

ส่อง ‘10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ’ ในรายงานสุขภาพคนไทย ประจำปี 2566 

ทุกปีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดทำ “รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 ” นำเสนอ 12  ตัวช... (เพิ่มเติม)

ยาป้องกัน HIV อาจเข้าถึงได้ยากขึ้น หลัง สปสช. ชะลอจ่ายงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

หากยาป้องกัน HIV กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากขึ้นจะทำอย่างไร ? เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตร... (เพิ่มเติม)

12 of 328