UNDP Thailand ชวนทดลองใช้เว็บไซต์ Know More No More Violence – พื้นที่สื่อสารความรู้เพื่อป้องกันความรุนแรง

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เชิญชวนหน่วยงานและบุคคลที่สนใจทดลองใช้เว็บไซต์ Know More No More Violence  ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และข้อมูลที่น่าสนใจ รวมถึงนำเสนองานวิจัย นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันเหตุการณ์รุนแรงในประเทศ

เว็บไซต์ใหม่เอี่ยมดังกล่าวนับว่าเป็นช่องทางการศึกษาและสื่อสารที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและน่าสนใจ ดังนี้

เว็บไซต์ Know More No More Violence ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการสื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางป้องกันความรุนแรงในสังคมไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในทุกระดับ ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ 

ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรกของการเปิดตัวเว็บไซต์ดังกล่าว (จนถึงธันวาคม 2565) UNDP ยังคงจำกัดให้เข้าใช้ผ่านการเชิญเท่านั้น สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจทดลองใช้เว็บไซต์สามารถติดต่อ UNDP  ผ่านทางอีเมล arachapon.nimitkulpon@undp.org หรือ kansiree.sittipoonaegkapat@undp.org

●อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
–  SDG Updates | การลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ: สันติภาพที่ซ่อนไว้ในการขับเคลื่อน SDGs
SDG Recommends | 5 อินโฟกราฟิกเล่าสถานการณ์ “ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง” ในโลก 5 รูปแบบ
“ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นปัญหาสาธารณสุข” แนวทางระบบสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญเพื่อจัดการปัญหา
ยิ่งอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น ปัญหาสุขภาพจิตและการใช้ความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น
ไทยมีระดับ ‘สันติภาพ’ อยู่ในอันดับ 113 จาก 163 ประเทศ ตาม Global Peace Index 2021
Stand to End Rape (STER) ต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศในสถาบันอุดมศึกษาในไนจีเรีย ด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับชาติ

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
– (4.7) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
– (5.2) ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
#SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง
– (16.1) ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
– (16.2) ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

แหล่งที่มา: Know More No More Violence (UNDP Thailand)

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Last Updated on กันยายน 26, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น