นักวิจัยทีม SDGMove ลงพื้นที่ ด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 13-14 เดือนมิถนายน 2560 ทีมนักวิจัยจาก SDGMove สามคน ลงพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

20170613_112932_1024.jpg

2017_0613_10094400.jpg

2017_0613_11311400.jpg

19105734_1190536184408554_4656343007745000752_n

19105538_1190536857741820_6556281537804521014_n

“ของกินที่นี่สมบูรณ์มากๆ ถือได้ว่ามีความบรรลุมั่นคงทางอาหาร และยุติความหิวโหย” – นักวิจัย

2017_0613_09430100.jpg

2017_0613_11093200_1024

 

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

2 thoughts on “นักวิจัยทีม SDGMove ลงพื้นที่ ด่านซ้าย จังหวัดเลย

  1. อยากทราบถึงผลกระบและความเกี่ยวเนื่องอันมาจาก สารเคมี ต่างๆในพื้นที่ เช่น ยากันยุง บุหรี่ ปุ๋ย ยาเบื่อหนูแมลงวัน ยาฆ่าหญ้า รวมทั้งการตอบรับของชาวบ้าน ต่อ วิถีเกษตรพอเพียง กับ การผลิตเพื่อ จำหน่าย การกู้ยืมปุ๋ย เคมีภัณฑ์ มาประกอบการเกษตร แล้วคืน ชำระหนี้ เป็นผลผลิตทางการเกษตร หรือ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในระบบ นอกระบบ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น