Kubé ธุรกิจเพื่อสังคมที่ผลิตไอศกรีมทำจากหัวกะทิ ส่งเสริม Food Justice ให้กับผู้ผลิตท้องถิ่น ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ถิรพร สิงห์ลอ

สินค้าที่ทำมาจากมะพร้าวเติบโตขึ้นอย่างมาก กลายเป็นของยอดฮิต ด้วยความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและดีต่อสุขภาพ ทว่าแม้มะพร้าวจะอินเทรนด์ขนาดไหน ก็ยังมีประเทศบางประเทศอย่างในแถบแคริบเบียนและแอฟริกาตะวันตกที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดและอุตสาหกรรมมะพร้าวได้อย่างเท่าเทียม นั่นหมายถึงการเสียโอกาสในแง่สุขภาพและการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มิหนำซ้ำการเร่งผลิตสินค้าที่ทำจากมะพร้าวเพื่อการบริโภคในปัจจุบันกลับมีส่วนผสมของสารเคมีสังเคราะห์อย่าง sodium metabisulfite ฟอกขาวมะพร้าวผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ให้ดูน่ารับประทาน

Kubé ธุรกิจเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมอาหาร (food-tech social enterprise) ในโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เน้นผลิต “หัวกะทิดิบ” (Raw coconut cream) ด้วยกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นสูตรเฉพาะของตัวเอง ทำเป็นไอศกรีมหลากรสขนาด 3.5 ออนซ์ โดยไม่ใช้ส่วนผสมของสารเคมีที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ด้วยความตั้งใจทำให้เกิดความยุติธรรมทางอาหาร (Food Justice) ให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์จากธรรมชาติโดยแท้ รู้แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตอาหาร รวมไปถึงความยุติธรรมของผู้คนและประเทศเบื้องหลังวัตถุดิบนั้น อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสายสุขภาพสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมที่ส่วนมากเป็นชนเชื้อสายแอฟริกัน รวมถึงคนที่ต้องการอาหารที่ทำมาจากพืชซึ่งเป็นโจทย์จากภูมิหลังความต้องการของตัวผู้ก่อตั้งเองด้วย

Kai Nortey ผู้ก่อตั้งหญิงผิวสีชาวอเมริกัน ยึดถือคุณค่าสำคัญหลายประการตลอดทั้งกระบวนการผลิตไอศกรีม เพื่อช่วยไขปัญหาที่มีอยู่ด้วยรูปแบบธุรกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (regenerative economy) ที่สนับสนุนเรื่องสุขภาพ ความเสมอภาค และความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระบวนการผลิตนั้นกล่าวคือ เพื่อแก้ปัญหาการกดขี่แรงงานกับการใช้มือกะเทาะและฉีกมะพร้าวจำนวนมากที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ Kubé จึงได้พัฒนาเครื่องขูดมะพร้าวอัตโนมัติที่ทำมาจากแสตนเลส เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงเป็นระบบอาหารแบบอาร์ติซาน (Artisan food systems) ที่ใช้กรรมาวิธีผลิตแบบสกัดเย็น (cold-pressed) แทนกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อให้คงความสดใหม่ไว้ได้ ท้าทายต่อ กรรมวิธีการผลิตหัวกะทิและน้ำกะทิดั้งเดิมที่ใช้สารเคมีหรือสารกันเสีย ขณะเดียวกันได้เลือกสนับสนุนซื้อมะพร้าวจากผู้ปลูกท้องถิ่นในแถบแคริบเบียน แอฟริกาตะวันตก และเม็กซิโก จนเมื่อสิ้นสุดกระบวนการผลิตแล้ว งานอีกด้านของ Kubé คือการบริจาคผลิตผลพลอยได้ (byproducts) จากมะพร้าวให้สวนในเมืองที่ plantingjustice.org ใช้ทำปุ๋ยและสร้างโอกาสจ้างงานในพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยแก่อดีตผู้ถูกคุมขังหลากหลายเชื้อชาติ รวมไปถึงผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงภายในบ้านหรือเหยื่อจากการค้ามนุษย์

Kubé พยายามจำกัดการผลิตของตัวเองไม่ให้มากเกินเพื่อรักษามาตรฐานและคุณค่าที่ตัวเองยึดถือ แต่ก็เปิดรับการลงทุนทางธุรกิจในหมู่คนที่มีมุมมองแบบเดียวกัน โดยเริ่มต้นในสหรัฐฯ ก่อน และคาดว่าจะมีการขยายธุรกิจไปที่ประเทศแถบแคริบเบียน จาไมก้า และกาน่า เป็นต้น

‘SDGs เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจน มีที่พูดถึงเรื่องสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย มีที่พูดถึงเรื่องอาหารที่ปลอดภัยมีโภชนาการ ผู้ผลิตอาหารรายเล็กเข้าถึงตลาดได้ เป้าหมายที่ 8 การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน มีที่พูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และเป้าหมายที่ 12 แบบแผนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน มีพูดถึงเรื่องการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการลดขยะอาหาร (food waste)’

แหล่งที่มา:

https://www.kubenicecream.com/

#SDGWatch #ihpp #SDG1 #SDG2 #SDG8 #SDG12

Last Updated on กุมภาพันธ์ 12, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น