UN Civil Society Conference 2024 – ภาคประชาสังคมร่วมมือขับเคลื่อน SDGs หวังใช้ความรู้และเครือข่ายโน้มน้าวรัฐบาลร่วมดำเนินการ

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ได้จัดการประชุม ‘การประชุมภาคประชาสังคมแห่งสหประชาติ’ (The United Nations Civil Society Conference) ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่การประชุมดังกล่าวถูกจัดในทวีปแอฟริกา โดยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย ทั้งจากภาคประชาสังคม ผู้แทนรัฐบาลต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ เยาวชนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ภาควิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

การประชุมข้างต้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของภาคประชาสังคมสำหรับการประชุม Summit of the Future ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2567 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ (UN)  ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งผลักดันให้เสียงของภาคประชาสังคมมีพื้นที่ในการมีส่วนร่วมกับประเด็นปัญหาโลกมากขึ้น โดยมีการนำเสนอกระบวนการ แนวคิด และแนวทางใหม่ ๆ สำหรับการทำงานและการคิดแก้/ดำเนินการ ผ่านการทบทวนประเด็นสำคัญ การถกสนทนาระหว่างกระบวนกรร่วม อีกทั้งยังมีการเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมออกแบบเนื้อหาของ Pact for the Future/ Global Digital Compact และ Declaration on Future Generations

Amina Mohammed รองเลขาธิการยูเอ็น เน้นย้ำว่าผู้ที่ทำงานภาคประชาสังคมนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในการขยับขับเคลื่อนเป้าหมายของยูเอ็น พวกเขาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมโลก ยุติธรรมทางสังคม และความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ (climate justice) อีกทั้งยังยืนหยัดดำเนินการเพื่อสันติภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการเคียงข้างอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับผู้เปราะบางและคนชายขอบ

ไฮไลต์ที่น่าสนใจในช่วงการเปิดการประชุมคือการอ่านบทกวี ‘The Journey Ahead’ โดย Karimot Odebode ผู้นำเยาวชนที่ทำงานภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในไนจีเรีย ความตอนหนึ่งของบทกวีดังกล่าว ระบุว่า “คนในรุ่นฉันนั้นเหนื่อยหน่าย/ เราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง/ คุณพร้อมหรือยังที่จะมั่นสัญญาถึงสันติภาพ/ คุณพร้อมหรือยัง/ เพราะว่าฉันให้คำมั่นแล้ว

Odebode ยังกล่าวด้วยว่าวันนี้ภาคประชาสังคมได้รวมตัวกันอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดทำแผนงานสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผู้นำภาคประชาสังคมมีความรับผิดชอบพิเศษในการกำหนดอนาคตของความก้าวหน้าระดับโลกและความยั่งยืน

ด้าน António Guterres เลขาธิการยูเอ็น กล่าวในช่วงปิดการประชุมว่ายูเอ็นต้องการความรู้จากการทำงานแนวหน้าของภาคประชาสังคม และต้องการให้ภาคประชาสังคมใช้เครือข่าย ความรู้ การเชื่อมต่อกับผู้คน เพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขและโน้มน้าวรัฐบาลให้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มภาคประชาสังคมยื่นเอกสารแสดงจุดยืนแก่ที่ประชุม HLPF 2565 ให้โลกเร่งบรรลุ SDGs และยุติการสู้รบโดยพลัน
เชื่อมคนนับล้านผ่าน Sustainable Development Festival รับฟังเสียงภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนประเทศอิตาลีสู่ความยั่งยืน
สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคต่อเนื่อง)

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง
– (16.7) สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
#SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– (17.16) ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา
– (17.17) สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน

แหล่งที่มา 
Keep working with us to build a better world,’ Guterres says, as major UN civil society forum closes in Kenya (UN)
First UN civil society forum held in Africa heralds ‘inclusive’ Summit of the Future (UN) 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการกลยุทธไตรพลังในการดำเนินการเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Last Updated on พฤษภาคม 21, 2024

Author

  • Atirut Duereh

    Knowledge Communication | สนใจประเด็นสันติภาพ ความมั่นคงมนุษย์ เเละสิ่งเเวดล้อมทางทะเล ใช้ชีวิตโดยเชื่อในสมดุลมากกว่าความสมบูรณ์เเบบ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น