SDG Podcast | EP.6 “ประโยชน์ของการเข้าใจ SDGs แบบจับต้องได้”

ในตอนที่แล้ว เราพูดคุยกันว่าคนธรรมดาสามารถทำตาม SDGs ได้อย่างไรบ้าง แต่เคยสงสัยไหมว่าถ้าเราทำไปแล้วเราจะได้อะไรบ้าง นอกจากเราอยู่ในสังคมที่ดีขึ้น อยู่ในโลกที่ดีขึ้น ซึ่งก็คงเป็นเป้าหมายที่ทุกท่านล้วนคาดหวัง แต่ในทางส่วนตัวเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากการเข้าใจ SDGs

แม้ต่อให้ท้ายที่สุดปลายทาง SDGs โลกอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ทันปี 2030 แต่หากเราเข้าใจ หรือนำหลักการและวิธีคิดที่สอดแทรกอยู่ใน SDGs มาปฏิบัติก็เกิดประโยชน์ในทางส่วนตัวแบบจับต้องได้

ตัวอย่างเช่น ช่วยฝึกทักษะการมองแบบองค์รวม (conceptual thinking) ฝึกให้เราเป็นคนมีความเข้าอกเข้าใจ (empathy) ฝึกทักษะการทำความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน (complex problem) มีความรู้ความเข้าใจที่พร้อมสำหรับการทำงานและการปรับตัวในโลกอนาคตที่ความยั่งยืน และมีทักษะที่พร้อมต่อการเป็นพลเมืองโลก

ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น หากทุกท่านอยากทราบว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเข้าใจ SDGs สามารถรับฟังต่อได้ที่ SDG Move Podcast EP.6 “ประโยชน์ของการเข้าใจ SDGs แบบจับต้องได้” ได้เลย!

SDG Move Podcast พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จัก อัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในรูปแบบเสียงให้ทุกคนฟังสบาย ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจอยากศึกษา เรียนรู้ SDGs แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน มาเริ่มกันที่ตรงนี้ได้เลย!

สามารถรับฟังรายการ Podcast ตามช่องทางด้านล่างนี้

YouTube: SDG Move TH

Spotify: SDG Move TH

SoundCloud: SDG Move TH

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ “การสร้างความต่อเนื่องทางการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย”

ชล บุนนาค – ผู้จัดรายการ
พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ – บรรณาธิการ
วิจย์ณี เสนแดง – ภาพประกอบ และตัดต่อเสียง
กนกพร บุญเลิศ – ประสานงานและเผยแพร่

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น