พอเพียงเพื่อยั่งยืน – กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สกว. และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจให้ลงบทความในหัวข้อเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

qa-1-banner

บทความมีการฉายภาพความสำคัญให้เข้าใจถึงบริบทที่แตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวโดยสรุป SDGs คือ “เป้าหมาย” ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ วิธีคิดที่จะช่วยให้ “กระบวนการ” ขับเคลื่อน SDGs เป็นไปอย่างยั่งยืน จากผลการศึกษาระดับโลกในปัจจุบัน SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่มีรายละเอียดครอบคลุมความต้องการของคนทุกกลุ่มมากที่สุด และเป้าหมายเหล่านี้ก็มิได้ขัดกับภาพฝันของสังคมที่ดีบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่อย่างใด

ในตอนท้าย อาจารย์ชลได้ให้นัยยะการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นเมล็ดพันธ์ุใหม่สำหรับการร่วมมือกันรดน้ำจากทุกภาคี ด้วยการระดมปัญญาและกำลังอย่างโปร่งใสเพื่อจุดหมายเดียวคือความเจริญงอกงามของสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

อ่านบทความฉบับเต็มจากกรุงเทพธุรกิจ

Last Updated on มีนาคม 21, 2020

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *