จำนวนวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศร่ำรวยสัญญาจะส่งมอบให้ประเทศยากจนกว่า ไปถึงแล้วจริงเพียงแค่ 14% เท่านั้น

จำนวนวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศร่ำรวยให้คำมั่นว่าจะส่งมอบให้แก่ประเทศรายได้น้อยไม่เป็นไปตามเป้า กลุ่มประเทศที่ยากจนในโลกได้รับวัคซีนเพียง 1 ใน 7 จากที่ตกลงไว้เท่านั้น รายงาน 'A D... (เพิ่มเติม)

ตัวเลขการฆ่าตัวตายของเด็กวัยเรียนในญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี ส่วนหนึ่งเพราะพิษโควิด-19

การระบาดของโควิด-19 มีผลต่อสุขภาพจิตไม่เพียงแต่ในผู้ใหญ่เท่านั้น แต่รวมถึงเด็กและวัยรุ่น และเป็นปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาการฆ่าตัวตายของเด็กและเยาวชน เช่นที่ตัวเลขของ... (เพิ่มเติม)

การปฏิรูประบบอาหารให้เป็นการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน หัวใจที่ UN Food Systems Summit เรียกร้องให้ลงมือทำ

การระบาดของโควิด-19 กระทบต่อระบบอาหารทั้งหมดของโลกและยังเผยถึงความเปราะบางของระบบอาหารอีกด้วย โดยข้อมูลจากรายงาน State of Food Security and Nutrition in the World ระบุว่าในปี 2563... (เพิ่มเติม)

WHO ออกเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ในรอบ 15 ปี หวังช่วยลดการเสียชีวิตจาก PM2.5 ได้หลายล้านคนต่อปี

เมื่อวานนี้ (22 กันยายน 2021) องค์การอนามัยโลก(WHO) เผยแพร่ เกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศระดับโลก (Air Quality Guidelines - AQGs) ฉบับใหม่ ที่ได้กำหนดค่าแนะนำของคุณภาพอากาศใหม่ที่ปรับลดระ... (เพิ่มเติม)

WHO และ หน่วยงาน UN รวบรวม 500 วิธี ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกันเผยแพร่เอกสารรวบรวมองค์ความรู้... (เพิ่มเติม)

7 ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อแบ่งงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างอย่างเท่าเทียมมากขึ้นระหว่างหญิงชาย

ข้อมูลจากรายงาน 'State of the World’s Fathers' ประจำปี 2021 แสดงให้เห็นว่า ผู้ชายมีส่วนร่วมในงานดูแลมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่โลกยังต้องใช้เวลาอีกนานเพื่อให้บรรลุความเท่... (เพิ่มเติม)

กว่า 200 วารสารการแพทย์ระดับโลก เรียกร้องผู้นำโลกจัดการวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพอย่างเร่งด่วน

วารสารทางการแพทย์มากกว่า 200 ฉบับ ได้เผยแพร่บทบรรณาธิการร่วมเรียกร้องการดำเนินการอย่างเร่งด่วนจากผู้นำประเทศ เพื่อการจัดการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็น "ภัยคุกคาม... (เพิ่มเติม)

ทักษะการเรียนรู้ สุขภาพจิต และพัฒนาการทางสังคม-ความรู้สึก: ต้นทุนที่เด็กสูญเสียไปจากการปิดโรงเรียนเพื่อรับมือกับโรคระบาด

ตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรคขึ้น สังคมมองว่าการปิดโรงเรียนเป็นกลไกหนึ่งที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรค และเริ่มมีการปิดโรงเรียนมาอย่างยาวนานตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2563 หรืออย่างบางปร... (เพิ่มเติม)

รายงาน ILO พบ ยังมีคนอีก 4.1 พันล้านทั่วโลก ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมใดเลยจากรัฐบาลประเทศ

รายงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีประชากรมากกว่า 4 พันล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการทางสังคมใ... (เพิ่มเติม)

รายงานตัวชี้วัดการพัฒนาของ ADB พบว่าโควิด-19 ทำให้มี 80 ล้านคนในเอเชียและแปซิฟิกตกอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) ได้เผยแพร่รายงาน Key Indicators for Asia and the Pacific 2021 เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติล่าสุดของ... (เพิ่มเติม)

จดหมายถึงประธานที่ประชุม UN COP26 ร้องให้ปรับงบจัดการกับ climate change ที่ตระหนักถึงเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์

องค์กรไม่แสวงผลกำไรกว่า 60 แห่ง ส่งจดหมายต่อ Alok Sharma รัฐมนตรีของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (Minister of State at the Cabinet Office) ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม UN COP... (เพิ่มเติม)

รายงาน สกสว. ระบุ ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไทยมีคนจนเพิ่มขึ้นเกือบ 8 แสนคนในปี 2563

รายงานวิจัยผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าประเทศไทยมีคนจนเพิ่มขึ้นเกือบ 8 แสนคนในปี 2563 และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เสนอแนวทางแก้ไขและมาตรการ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 33 บทความ