SDG 101 | รู้หรือไม่? น้ำจืดกับน้ำเค็มไม่ได้อยู่ใน SDGs เป้าหมายเดียวกัน

อีกประเด็นที่ใกล้เคียงกันจึงทำให้เกิดความสับสนได้ว่าประเด็นนี้อยู่ใน SDGs เป้าหมายใด คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำ วันนี้เราจะมายกตัวอย่างประเด็นที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเพื่อที่ต่อไปเราจะได้ใช้มันอย่างถูกต้อง SDGs ที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมีทั้งหมด 3 เป้าหมาย คือ SDG 6 SDG14 และ SDG 15 โดย

SDG6 จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับน้ำและสุขาภิบาล หมายถึงน้ำที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะเป็นการดื่มกิน หรือทำความสะอาดร่างกาย และหมายรวมถึงการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัยด้วย
SDG14 เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการรักษาระบบนิเวศทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล และเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือการสร้างรายได้จากทะเลในทุกรูปแบบ ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงน้ำเค็ม ปัญหาขยะทางทะเล ทะเลปนเปื้อนมลพิษจะอยู่ในเป้าหมายนี้
SDG 15 เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับทรัพยากรบนบก และระบบนิเวศของแหล่งน้ำจืดทั้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ลำคลอง เขื่อน บึง การที่สัตว์น้ำจืดสูญพันธุ์ก็อยู่ใน SDG 15 ทั้งสิ้น

กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อพูดถึงน้ำเค็มและทุกอย่างที่อยู่ในทะเลจะอยู่ใน SDG 14 ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับน้ำจืดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท น้ำดื่ม น้ำใช้อยู่ใน SDG 6  ส่วนทรัพยากรน้ำตามแหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ เขื่อน ลำคลองที่เป็นน้ำจืด จัดอยู่ใน SDG 15

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

  • Pimnara Intaprasert

    Editor | คนทำงานข้ามสายที่ชอบมองภาพใหญ่และอยากเห็นงานพัฒนามองทุกศาสตร์อย่างเชื่อมโยง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น