รู้หรือไม่? สำหรับ SDGs แล้วทุกประเทศเป็นประเทศ กำลังพัฒนา

โดยปกติแล้วโลกจะมีเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประเทศตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและได้ยินกันแพร่หลาย ได้แก่ ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed countries: LDCs) ที่ใช้ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคมเป็นเกณฑ์ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการรู้หนังสือของประชากรในประเทศ เกณฑ์ดังกล่าวช่วยให้เราสามารถเห็นสถานการณ์ทั้งในภาพรวม และในรายประะเทศว่าตอนนี้คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชากรแต่ละสังคมเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังใช้ในการกำหนดหน้าที่ที่แต่ละประเทศมีต่อกันด้วย เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) เพื่อให้ประเทศเหล่านี้มีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การแบ่งเหล่านี้ถูกทำให้เกิดการรับรู้ในทำนองว่า แต่ละประเทศนั้นมีอิทธิพล หรือมีความสำคัญต่อบทบาทในเวทีระหว่างประเทศไม่เท่าเทียมกันที่มีผลต่อวิธีการคิด และการกำหนดวาระการพัฒนาด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การกำหนด MDGs ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาชุดก่อน SDGs ก็ถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ประเทศกำลังพัฒนา และพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) เป็นหลัก ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้น แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า

เป้าหมายการพัฒนารวมถึง SDGs เป็นเครื่องมือที่ประเทศร่ำรวยสร้างขึ้นให้ประเทศยากจนทำตาม

ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิด !!! เพราะ SDGs ถูกออกแบบให้ครอบคลุมประเด็นสังคม ความท้าทายของโลกในแทบทุกมิติไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ ดังนั้น แม้กลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ ต้องพัฒนาเช่น ประเทศในกลุ่ม OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ได้ชื่อว่ามีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายเรื่องความยากจน (SDG1) การจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG8) แต่ก็ยังไม่ประเด็นที่ยังทำได้ไม่ดี ต้องผลักดัน เช่น ความเหลื่อมล้ำ (SDG10)
การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (SDG 12) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG13) นอกจากนี้ ยังต้องช่วยให้ประเทศที่มีศักยภาพน้อยกว่าพัฒนาด้วย 

SDGs จึงเป็นกรอบการพัฒนาที่มีความเป็นสากล (Universal Developmet) ที่ทุกประเทศต่างต้องทำร่วมกันและเปรียบเสมือนว่าทุกประเทศเป็นเทศที่กำลังพัฒนา

SDG 101 เนื้อหารูปแบบใหม่ที่อยากหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าแบบย่อยง่ายให้คุณรู้จัก SDGs ในมุมที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sdgmove.com/category/sdg-101/#SDG101

Last Updated on เมษายน 16, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *