ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในคู่รัก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และพัฒนาการเด็กระยะยาว

ความเครียดจากครอบครัวที่เด็กๆ ที่ต้องเผชิญในช่วงเวลาที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาระยะยาวตลอดชีวิต

ในการศึกษาโดยนักวิจัยจาก Murdoch Children’s Research Institute ที่ตีพิมพ์ใน British Medical Journal’s Archives of Childhood Disorders พบว่าเด็ก 1 ใน 3 คน จากการศึกษาเคยมีประสบการณ์เห็นการใช้ความรุนแรงจากคู่รักระหว่างผู้ปกครองในช่วงเวลาก่อนที่เด็กจะอายุครบสิบขวบ และเด็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการเจ็บป่วยทางจิด และ/หรือ มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมมากกว่าเด็กจากครอบครัวที่ไม่ใช้ความรุนแรงสองถึงสามเท่า

ความรุนแรงในคู่รักระหว่างผู้ปกครองไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพกายและพัฒนาการด้วย การศึกษาค้นพบว่าเด็กที่ต้องเผชิญความรุนแรงในคู่รักในครอบครัวของตนมีแนวโน้มที่จะมีความบกพร่องทางภาษา มีปัญหาการนอนหลับ ความดันโลหิตสูง และเป็นโรคหอบหืดมากขึ้นสองถึงสามเท่า

มารดาที่เข้าร่วมงานวิจัยจะต้องตอบแบบสอบถามทุกสามเดือน หกเดือน และสิบสองเดือนหลังคลอดลูก และในปีที่สี่และปีที่สิบหลังให้กำเนิดลูกคนแรก และเมื่อเด็กอายุครบสิบขวบ นักวิจัยจะทำกิจกรรมกับเด็กกลุ่มเล็กๆ เพื่อประเมินพัฒนาการทางความคิดและภาษาของพวกเขา และยังสัมภาษณ์แม่ของเด็กเพื่อประเมินสุขภาพจิตของเด็กด้วย

การค้นพบนี้จะมีความสำคัญในการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลเด็ก โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการด้านสุขภาพและโรงเรียนที่จะต้องรับรู้และตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงในคู่รักในบ้านของเด็กด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ พฤติกรรม และพัฒนาการทางภาษาของเด็กในระยะยาว

งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ของแม่และลูกมีความเชื่อมโยงกันอย่างตัดไม่ขาด ความเจ็บป่วยของเด็กและผู้หญิงที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงในคู่รักสร้างความท้าทายด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ผู้หญิงต้องเผชิญเพื่อสร้างชีวิตที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดีขึ้นให้ตนเองและลูกๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้หญิงและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ต้องสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จ่ายได้และเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของพวกเธอด้วย

ความรุนแรงในคู่รักและสุขภาพจิตของเด็ก อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในประเด็น สนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี (3.4)
- SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ ในประเด็น ยุติการเลือกปฏิบัติ และขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (5.1 และ 5.2)

ที่มา : The Conversation

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *