Breakfast After the Bell โครงการอาหารเช้าฟรีหลังเข้าเรียน ช่วยลดจำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนอย่างต่อเนื่องได้

นักวิจัยวิเคราะห์ผลของโครงการ Breakfast After the Bell ที่จัดอาหารเช้าฟรีให้นักเรียนที่ไม่สามารถไปถึงโรงเรียนก่อนชั้นเรียนเริ่มได้ (โดยปกติมีอาหารเช้าบริการแและต้องรับประทานให้เสร... (เพิ่มเติม)

นักวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้ WHO เข้มงวดการแบนยาฆ่าแมลงขึ้น เพื่อลดอัตราฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลัก

นักวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้มีการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดการเสียชีวิตที่เกิดจากรับสารพิษผ่านการรับประทานโดยเจตนา ศาสตราจารย์ Michael Roberts หนึ่งในทีมผู้... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 02 – Social Protection – การคุ้มครองทางสังคม

Social Protection (คำนาม) หรือ 'การคุ้มครองทางสังคม' คือ มาตรการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน หรือหลักประกันที่ทุกคนพึงมี เพื่อลดความยากจน เสริมความมั่นคงทางรายได้ ป้องกันไม่ให้กลายเป็น... (เพิ่มเติม)

การจดทะเบียนจักรยาน และการออกใบขับขี่ให้นักปั่น อาจไม่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสิงคโปร์

นาย Chee Hong Tat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งสิงคโปร์ กล่าวเมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลจะมีการทบทวนกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานบนท้องถนน เนื่องจากจำนวนผู... (เพิ่มเติม)

ภาพถ่ายดาวเทียมของนาซา แสดงให้เห็นการเกิดไฟป่าทั้งห้าทวีป ภายในเวลาปีเดียว

ในทุกๆ ปี ไฟป่าทั่วโลกเกิดจากความแห้งแล้ง ฟ้าผ่า การเผาเศษซากพืชที่เหลือจากการทำการเกษตร และกิจกรรมของมนุษย์อื่นๆ ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม... (เพิ่มเติม)

ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงในคู่รัก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และพัฒนาการเด็กระยะยาว

ความเครียดจากครอบครัวที่เด็กๆ ที่ต้องเผชิญในช่วงเวลาที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาระยะยาวตลอดชีวิต ในการศึกษาโดยนักวิจัยจาก Murdoch Children’s Research I... (เพิ่มเติม)

วิธีการเพาะปลูกแบบไม่ไถพรวนดิน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มปริมาณคาร์บอนที่เก็บในดิน

งานวิจัยศึกษาพื้นที่เกษตรทั่วสหราชอาณาจักร พบว่าแนวทางการทำไร่ทำสวนแบบใหม่โดยไม่ต้องเตรียมหน้าดินด้วยการไถพรวน (no-trill farming) แต่ทำหลุมในดินเพื่อใส่เมล็ดพันธุ์แทน วิธีนี้สามาร... (เพิ่มเติม)

ฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยโดรนพร้อมระบบ AI จาก Dendra ที่สามารถเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตและปลูกต้นไม้คืนป่าได้

Dendra Systems บริษัทสตาร์ทอัพในออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ พัฒนาโดรนพร้อมระบบ AI ในตัว ที่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรม เก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในพื้นที่ และหย่อนเ... (เพิ่มเติม)

อังกฤษจำกัดการขายไม้ฟืนที่มีความชื้นและถ่านหินสำหรับเตาเผาในบ้าน เพื่อลดมลพิษ PM2.5 ในประเทศ

การห้ามขายถ่านหินและไม้ฟืนที่มีความชื้นเพื่อการเผาในครัวเรือนในประเทศอังกฤษมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2021 ภายใต้กฎหมายใหม่ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพื่อลดมลพิษทางอากาศในปร... (เพิ่มเติม)

ชาวบ้านกังวลว่าการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม EEC อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดสรรน้ำ

แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เร่งการพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยสามจังหวัด ได้แก่ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา อาจทำให้เกิดความตึงเครียดในการจัดสรรน้ำในพ... (เพิ่มเติม)