Author: Natetida Bunnag

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

อบรม

SDG Move จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SDGs และการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับ SDGs แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27 กุมภาพันธ์ 2567 – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมา... Read more.
อบรม

ผอ. SDG Move ร่วมพูดคุยงาน PSDS​ Talks​ – ESG Series หัวข้อ “บทบาท​ของ​ SMEs ในการขับเคลื่อน​ SDGs” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

15 กันยายน 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้... Read more.
กิจกรรม

SDG Move ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ STAR: Sustainable Tourism Acceleration โดย ททท. ยกระดับผู้ประกอบการ “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

8 สิงหาคม – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถล... Read more.
SDG Updates

SDG Updates | (EP.3) Futures Literacy: ร่วมคิดร่วมสร้างอนาคตผ่านการศึกษาเพื่อการสร้างพลเมือง บทสนทนา และการมีส่วนร่วมในสังคมของเยาวชน

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ หลายคนคงได้รับรู้บทบาทของเยาว... Read more.
SDG News

หลายเมืองใหญ่ทรุดตัวเร็วกว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงจมใต้น้ำเพราะผลของกิจกรรมมนุษย์

ข้อค้นพบจากงานวิจัยล่าสุดพบว่า หลายเมืองใหญ่ทั่วโลก ... Read more.