เมืองเฮลซิงกิ อาจเริ่มการแบนโฆษณากลางแจ้งของสินค้าและบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในเร็วๆ นี้

เฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ อาจเริ่มพิจารณาห้ามใช้พื้นที่โฆษณากลางแจ้งสำหรับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟินแลนด์ Mai... (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยในแอตแลนติกร่วมจัดตั้งโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อดึงดูดนักศึกษาชนพื้นเมืองและผิวสีเข้าเรียนโรงเรียนธุรกิจมากขึ้น

มหาวิทยาลัยในแอตแลนติก แคนาดา 11 แห่ง และ Atlantic Business Magazine ร่วมกันจัดตั้งโปรแกรม Atlantic Promise Scholars initiative โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความหลากหลายในตำแหน่งงานบริห... (เพิ่มเติม)

กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุ SDGs มากถึง 15 เป้าหมาย

การศึกษาล่าสุดจากนักวิจัยของ Brown School แห่ง Washington University in St. Louis พบหลักฐานสนับสนุนว่ากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ของประชาชน เป็นส่วนสำคั... (เพิ่มเติม)

‘Fit for 55’ แพ็กเกจนโยบายและกฎหมายลดคาร์บอน เพื่อต่อสู้กับ Climate Change ของสหภาพยุโรป

คณะกรรมมาธิการยุโรป (European Commission) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป เผยแพร่ ข้อเสนอชุดนโยบายด้านกฎหมายพลังงานและสภาพภูมิอากาศ 'Fit 55' โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 37 – sustainable urbanization – การกลายเป็นเมืองอย่างยั่งยืน

'การกลายเป็นเมือง' หรือ urbanization คือ กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทให้กลายเป็นเมือง ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนรูปแบบการกระจายตัวของประชากรเชิงพื้นที่ไปยัง... (เพิ่มเติม)

เด็กในเมืองที่ได้อาศัยและใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดพื้นที่ป่า จะมีพัฒนาทางสติปัญญาและสุขภาพจิตที่ดีกว่า

การศึกษาใหม่ที่พิมพ์ใน Nature Sustainability พบว่า หากเด็กที่เติบโตในเมืองได้ใกล้ชิดกับป่าเป็นประจำทุกวัน จะมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (cognitive development) ที่ดีกว่า และมีความเสี่ย... (เพิ่มเติม)

การย้ายถิ่นของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มความเสี่ยงต่อระบบสุขภาพที่เปราะบางให้รุนแรงขึ้นอีก

ความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนวหน้าที่เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การขาดแคลนกำลังคนในภาคสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนายังถูกซ้ำเติมด้วย... (เพิ่มเติม)

การลงทุนอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงกว่าหนึ่งในสามของสินทรัพย์ใน 5 ตลาดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายงานจาก Global Sustainable Investment Alliance เปิดเผยว่า การลงทุนอย่างยั่งยืนในปี 2020 มีมูลค่ารวมสูงถึง 35.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่าหนึ่งในสาม (36%) ของสินทรัพย์ทั้ง... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 36 – Adequate and Affordable Housing – ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและมีราคาที่สามารถจ่ายได้

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั้ง คำประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ปี 1948 (United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948) และใน สัตยาบันระหว่างประเทศว่าด้วยส... (เพิ่มเติม)

Parties to the Nauru Agreement (PNA) – ข้อตกลงของแปดประเทศเกาะในแปซิฟิกเพื่อการประมงทูน่าที่ยั่งยืน

ภาคีความตกลงนาอูรู (Parties to the Nauru Agreement :PNA) คือ ความตกลงระหว่างแปดประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ทำหน้าที่จัดการการทำประมงอวนปลาทูน่าที่ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุด และควบคุมอุปทา... (เพิ่มเติม)