Author: Natetida Bunnag

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

SDGs in Action

แคมเปญ CopenPay ให้รางวัลนักท่องเที่ยวสาย eco เที่ยวโคเปนเฮเกนแล้ว ‘เก็บขยะ – ใช้ขนส่งสาธารณะ’ แลกฟรีกาแฟ อาหารกลางวัน ส่วนลดค่าเข้าชม

องค์การการท่องเที่ยวโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ‘Wo... Read more.
HLPF & VNR

เริ่มวันนี้ การประชุม ‘HLPF 2024’ ภายใต้ธีม “เสริมแรงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และขจัดความยากจนในห้วงเวลาวิกฤตซ้ำซ้อน”

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาท... Read more.
SDG News

รายงาน SDGs Report 2024 ของสหประชาชาติระบุว่า SDGs เพียง 17% จะบรรลุทันเวลา ซ้ำพบความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และความหิวโหยเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานกิจการเศรษฐกิ... Read more.
SDG News

กลุ่มนักวิชาการระดับโลกเสนอขยายเส้นตายบรรลุเป้าหมาย SDGs ไปถึงปี 2050 พร้อมแผนแม่บททำงานใน 6 ประเด็นสำคัญ

กลุ่มนักวิชาการด้านการพัฒนาระดับโลกเผยแพร่ข้อเขียนเสน... Read more.
อบรม

SDG Move จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SDGs และการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับ SDGs แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27 กุมภาพันธ์ 2567 – ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมา... Read more.
อบรม

ผอ. SDG Move ร่วมพูดคุยงาน PSDS​ Talks​ – ESG Series หัวข้อ “บทบาท​ของ​ SMEs ในการขับเคลื่อน​ SDGs” จัดโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

15 กันยายน 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้... Read more.