กลุ่มอภิศตวรรษิกชนที่อายุมากกว่า 110 ปีขึ้นไปอาจมีมากขึ้นและยืนยาวขึ้นถึง 125 ปี ทำลายสถิติเดิมที่ 122 ปี

ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การศึกษา Probabilistic forecasting of maximum human lifespan by 2100 using Bayesian population projections เผยแพร่ใน Demographic Research โดยมหาวิทยาลัย Washington ประเมินความเป็นไปได้ว่า ในศตวรรษที่ 21 นี้ มนุษย์ผู้ที่มีอายุมากกว่า 110 ปี หรือที่เรียกว่า ‘อภิศตวรรษิกชน’ (supercentenarians) ดูเหมือนว่าจะค่อย ๆ มีจำนวนมากขึ้น โดยอาจจะมีอายุขัยถึง 125 ปี หรือ 130 ทำลายสถิติเดิมสูงสุดที่ 122 ปี แม้ว่าประชากรซึ่งมีอายุขัยยืนยาวสุดขั้ว (extreme longevity) กลุ่มนี้ในโลกจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอายุอื่น

การศึกษานี้ถือเป็นการสำรวจระยะเวลาการมีชีวิตของมนุษย์ ความสูงวัย และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ รวมถึงข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องอายุขัยที่มากที่สุดที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ถึง กับคำถามว่าโรคภัยและความเสื่อมโทรมของเซลล์ในร่างกายนำไปสู่ข้อจำกัดเรื่องอายุขัยยืนยาวหรือไม่ เหตุใดอภิศตวรรษิกชนถึงมีอายุยืนยาว?

ในทางหนึ่ง อายุขัยที่ยืนยาวขึ้นยังเป็นภาพสะท้อนของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล การสาธารณสุข ความเป็นไปของสังคมในทุกระดับ ตลอดจนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคน ๆ นั้นด้วย

โดยการศึกษาได้สำรวจอายุขัยของมนุษย์ในแต่ละที่ทั่วโลก ใช้ฐานข้อมูล International Database on Longevity (Max Planck Institute for Demographic Research) ที่เก็บข้อมูลอภิศตวรรษิกชนจากประเทศในยุโรป 10 ประเทศ แคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ และใช้วิธีการทางสถิติแบบ Bayesian เพื่อประเมินอายุขัยของคนใน 13 ประเทศที่จะอยู่ได้ยืนยาวจนกระทั่งเสียชีวิตในท้ายที่สุดภายในปี 2100 ทว่าการที่คนจะมีอายุอยู่ถึง 135 ปีนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้

อย่างไรก็ดี อายุขัยที่ยืนยาวจะทำลายสถิติเดิมได้ก็ขึ้นอยู่กับการเติบโตของจำนวนประชากรกลุ่มอภิศตวรรษิกชนที่อายุมากกว่า 110 ปีด้วย เพราะแม้โลกจะมีพัฒนาการทางการแพทย์ แต่

ในช่วงอายุหนึ่ง ๆ มนุษย์ย่อมเผชิญกับช่วงของ ‘ความเป็น-ความตาย’ ที่เป็นอัตราการตายปกติ กล่าวคือ ‘ไม่ว่าจะอายุเท่าไร เมื่ออายุผ่านเลข 110 ไปแล้ว เขาก็จะเสียชีวิตในอัตราเช่นเดิม’ และอาจจะไม่ใช่ด้วยเหตุผลเดียวกันกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตในคนหนุ่มสาว

ทั้งนี้ ตัวอย่างของอภิศตวรรษิกชนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกในอดีต คือ Jeanne Calment อายุ 122 ปี จากฝรั่งเศส เสียชีวิตเมื่อปี 1997 ส่วนปัจจุบัน คือ Kane Tanaka อายุ 118 ปี จากญี่ปุ่น

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี ในทุก ๆ เป้าประสงค์ที่นำไปสู่เป้าหมายของการมีชีวิต มีสุขภาพที่ดี ลดจำนวน/อัตราการตาย ตั้งแต่ลดอัตราการตายของมารดา การตายของโรคที่ป้องกันได้ต่อทารกแรกเกิด การตายจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การตายจากมลพิษและสารเคมี การตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จนถึงการสร้างหลักประกันถ้วนหน้าและส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

โดยปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่ปรากฏใน SDGs เป้าหมายอื่น ๆ ยังส่งผลต่อการมี ‘อายุขัยที่ยืนยาว’ ด้วย

แหล่งที่มา:
How long can a person live? The 21st century may see a record-breaker (University of Washington)

Last Updated on กรกฎาคม 19, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น