ม.การแพทย์ออกัสต้าจับมือ บ.ฟิลิปส์-ยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ 15 ปี

AU Health partnership with Philips saves money and lives

ที่มา : wjbf.com

VDO link 

Augusta University Health หรือ AU health ได้ตกลงเป็นหุ้นส่วนร่วมกับบริษัท Phillips เพื่อผลประโยชน์ทางด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์  โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา AU Health ได้ทดลองใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของบริษัท Phillips ทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว แพทย์สามาถรวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้แม่นยำมากขึ้น แถมประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 8 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

Shawn Vincent ผู้บริหารของ AU Health กล่าวว่า การร่วมมือกับ Phillips นี้ทำให้ AU Health ได้ยกระดับเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยกว่า 800 ชิ้น ทั้งหมดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้
จากความร่วมมือกันด้วยสัญญา 15 ปีในครั้งนี้ ระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอันทันสมัย

12578306_g

จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่มีความต่อเนื่องในการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกิดประโยชน์ต่อทั้งโรงพยาบาล และผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับการรักษาในระบบมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในเวลาที่รวดเร็วและราคาที่ถูกลง

ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจึงนับว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในลำดับที่ 3 ด้านการสร้างหลักประกันชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน ตามเป้าประสงค์ที่ 3.8 (การเข้าถึงบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ) 3.c (การเพิ่มการใช้เงินเกี่ยวกับสุขภาพ) และเป้าหมายลำดับที่ 17 ด้านการเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและความร่วมมือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเป้าประสงค์ที่ 17.17 (ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The Augusta Chronicle: AU Health, Philips celebrating fruits of alliance
Dec. 1, 2016
WFXG Fox 54: Augusta University partners with Philips…
Nov. 30, 2016
WJBF News Channel 6: AU Health partnership w/Philips saves money, lives
Nov. 30, 2106

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น