‘What About Women’ เครือข่ายผู้หญิงใน Sheffield ให้การทำธุรกิจยุคโควิด-19 สำหรับผู้หญิงไม่ใช่เรื่องยาก

เพราะว่าโควิด-19 เข้ามากระทบกับภาคธุรกิจ งานพาร์ทไทม์ และงานอิสระอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน รวมไปถึง ‘ผู้หญิง’ ที่มีบทบาทเป็นแม่ มักถูกกดดันให้ลาออก เสียงาน หรือพักงาน และคำแนะสำหรับการปรับตัวต่อความผันผวนก็ไม่อาจเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาความต้องการ

นั่นจึงเป็นเหตุให้ผู้หญิงที่ทำอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมดนตรีและธุรกิจอาหารในเมือง Sheffield สหราชอาณาจักร ทั้ง 4 คนก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม ‘What About Women – WAW’ ขึ้นมาท่ามกลางยุคโควิด-19 หวังช่วยเสริมพลังและสร้างเครือข่ายผู้หญิงเพื่อผู้หญิงในท้องถิ่นโดยเฉพาะ ให้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทำงานอยู่บ้าน หรือมีความสนใจในแวดวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งผู้หญิงที่ยังประสบกับความไม่เสมอภาคทางเพศที่สัดส่วนจำนวนผู้ชายยังคง ‘ครอง’ วงการนั้นอยู่มาก สามารถมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะการทำงาน พร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำระหว่างกัน เติบโตในหน้าที่การงานเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน และสนับสนุนให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายนี้

ภาพจาก https://www.whataboutwomen.org/

อย่างไรก็ดี WAW ได้เปิดตัวเว็บไซต์ไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาและจะได้มีการคิดค้นผลักดันโครงการประเภทการให้คำปรึกษา การสอน และการอบรมเพื่อผู้หญิงใน Sheffield ต่อไป

ช่องทางการติดตามอีกช่องทางใน instagram

‘#SDG5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน เป้าประสงค์ที่ 5.5 สร้างหลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล และมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทาง การเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ’

แหล่งที่มา:
https://www.whataboutwomen.org/
https://www.instagram.com/whataboutwomen2020/
https://www.facebook.com/whataboutwomen

SDGWatch #ihpp #SDG5

Last Updated on กุมภาพันธ์ 24, 2021

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น