องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ลงนามเป็นพันธมิตรในแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพโลก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2021 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้เข้าร่วม Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All (SDG3 GAP) การสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขอันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ILO เป็นหน่วยงานที่ลงนามให้ความร่วมมือ ลำดับที่ 13

SDG3 Global Action Plan คือ แผนปฏิบัติการที่รวบรวมองค์กรพหุภาคีที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การพัฒนา และงานด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ภายในปี 2030 ปัญหาด้านสุขภาพรวมอยู่ในหลายเป้าหมายจากจำนวนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยมี SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) เป็นเป้าหมายเฉพาะ

ILO มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในสำนักงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศใน 135 ประเทศ และมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับองค์การอนามัยโลกและผู้ลงนามอื่นๆ ของ Global Action Plan ประเด็นที่ ILO มีศักยภาพและสามารถสร้างความมีส่วนร่วมที่สำคัญในแผนนี้ ได้แก่ การจัดหาเงินทุนด้านสุขภาพ การคุ้มครองทางสังคม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมการทำงานของบุคลากรด้านสุขภาพและความเท่าเทียมกันทางเพศ

“วิกฤตโควิด-19 แสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ ปัจจัยทางสังคม และงานที่ดีอย่างเห็นได้ชัด” นาย Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO กล่าว “สถานการณ์นี้ได้เน้นย้ำความจำเป็นที่สำคัญในการลงทุนทำงานในทั้งสามประเด็น การลงทุนนี้จะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวและนำไปสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้น การลงทุนด้านสุขภาพของแรงงานและบุคลากรด้านสุขภาพนั้นมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันเพื่อไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หากต้องการบรรลุ SDG 3 เราจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือมากขึ้น การที่ ILO ลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนประเทศต่างๆ ในช่วงการระบาดนี้ไปจนถึงในอนาคต ผ่านแนวทางพหุภาคีและการทำงานที่มีความสอดคล้องกัน”

สมาชิก SDG GAP อีก 12 องค์กร/หน่วยงาน คือ (1) Gavi, the (2) Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents (GFF), (3) the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, (4) UNAIDS, (5) Unitaid, (6) UNDP, (7) UNFPA, (8) UNICEF, (9) UN Women, (10) World Bank Group, (11) WFP และ (12) WHO

อ้างอิง
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_769757/lang–en/index.htm
https://www.who.int/news/item/10-02-2021-ilo-joins-the-global-action-plan-for-healthy-lives-and-well-being-for-all

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *