โควิด-19 ที่ยืดเยื้อทำให้การท่องเที่ยวในโลกสูญเสียรายได้ไป 2 ล้านล้าน US$ ในปี 2564 ตามการประเมินของ UNWTO

ตามการประเมินข้อมูลการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 3 ปี 2564 โดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) การระบาดของโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในโลกสูญเสียรายได้ไป 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2564 และราวจำนวนเดียวกันในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี 2564 ลดน้อยลงกว่าปี 2562 (ก่อนโควิด-19) ถึง 70-75% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิกที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดน้อยลง 95% โดยที่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาได้ยังเป็นไปอย่างเปราะบางและเชื่องช้า

แม้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ปี 2564 จะเริ่มมีการเดินทางระหว่างประเทศที่ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมากขึ้น แต่ก็ยังเป็นจำนวนที่น้อยกว่า 64% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ขณะที่ช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมีน้อยกว่าปี 2563 20% โดย Zurab Pololikashvili เลขาธิการ UNWTO ระบุ ในรายละเอียดความคืบหน้าของการฟื้นตัว ยังพบความไม่เท่าเทียมกันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคในโลกด้วย

กล่าวคือ อนุภูมิภาคยุโรปใต้และแถบเมดิเตอร์เรเนียน อนุภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาแถบแคริบเบียน มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในห้วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ขณะที่ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ภูมิภาคแอฟริกามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 74% ตะวันออกกลางลดลง 81% และอนุภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกลดลง 95% เมื่อเทียบจากปี 2562 เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศปลายทางยังคงจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนที่ไม่จำเป็น ส่วนรายประเทศที่แสดงสัญญาณการฟื้นกลับมาได้ดีขึ้นในช่วงกรกฎาคม – กันยายนในปีนี้ ได้แก่ โครเอเชีย เม็กซิโก และตุรกี

นับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสถานการณ์โรคระบาด โดยการเร่งฉีดวัคซีนและการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดการกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ๆ โดยเร็ว ถือเป็นตัวชี้ชะตาการฟื้นกลับจากวิกฤตินี้

โดยการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติออกเดินทางอีกครั้ง เลขาธิการ UNWTO ย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการเรื่องวัคซีนดังกล่าว รวมถึงการออกใบรับรองวัคซีนในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากมีนัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ ให้ประเทศปลายทางเปิดพรมแดนต้อนรับ บรรเทากฎระเบียบที่เคร่งครัดในการควบคุมโรค และเอื้อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกขึ้น

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG8 การเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า
-(8.1) การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร
-(8.3) นโยบายที่มุ่งพัฒนาการสร้างงานที่มีคุณค่า
-(8.5) ส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ
-(8.9) ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แหล่งที่มา:
Global tourism sees upturn in q3 but recovery remains fragile (UNWTO)
Coronavirus pandemic could cost global tourism $2 trillion this year (WEF)

Last Updated on ธันวาคม 1, 2021

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น