Komerce แพลตฟอร์มเชื่อมเยาวชนในชนบทกับ SMEs ให้มีงานทำโดยไม่ต้องเข้าเมืองเพราะโอกาสงานที่กระจุกตัว

อัตราการกลายเป็นเมืองของอินโดนีเซียเติบโตขึ้นทุกปี โดยมาพร้อมกับโอกาสงานดึงดูดให้ประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าชนบท ขณะที่ในชนบทกลับไม่มีงานให้ทำหรือมีอย่างจำกัด และแม้ว่าเยาวชนในชนบทส่วนใหญ่พอจะคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียก็อาจจะไม่เพียงพอ เมื่อพูดถึงว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นงานโดยไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาโอกาสเฉพาะแต่ในเมือง

โครงการ Komerce จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 หวังสร้างโอกาสจากการใช้พื้นที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่มีราคาเข้าถึงได้ ในการส่งเสริมและอบรมทักษะด้าน e-commerce เตรียมพร้อมเยาวชนในชนบทของอินโดนีเซีย ก่อนจะขึ้นบัญชีรายชื่อของเยาวชนที่มีทักษะด้านต่าง ๆ ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่ทำงานร่วมกับโครงการสามารถเข้ามาเลือกสรรเยาวชนวัยแรงงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการของธุรกิจได้ เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่พยายามสร้างพื้นที่เชื่อมต่อทั้งการพัฒนาทักษะของแรงงานและโอกาสงานที่มีคุณค่าและรายได้ จากเครือข่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยสู่เยาวชนในชนบท

เครือข่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยนี้ สามารถติดตามการเข้าทำงานและผลงานของเยาวชนในชนบทได้จากทางไกล โดยสามารถจ่ายเงินเดือนผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ ทางทีมผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นว่า หากสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่ร่วมมือกับโครงการได้มากขึ้น ในท้ายที่สุดอาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่ช่วยลดจำนวนประชากรล้นทะลักในเมือง และเอื้อให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในชนบทเช่นเดิมได้โดยที่ยังมีงานทำ

ในทางหนึ่ง นอกจากจะตอบโจทย์ด้านการเรียนรู้และทักษะแรงงานแล้ว ยังเป็นการช่วยลดความยากจนในชนบทลง และช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้นด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม UpLink จัดโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum’s UpLink) สรรหานวัตกรรมทางสังคมที่จัดการกับโจทย์ด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับครู และการเตรียมพร้อมทักษะให้กับนักเรียนที่จำเป็นสำหรับปี 2573 โดยเน้นไปที่โซลูชันสำหรับประเทศในแอฟริกา อินเดีย และเอเชียแปซิฟิก

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม
-(4.4) เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
#SDG8 การเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า
-(8.3) ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
-(8.5) ส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ
-(8.6) ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563

แหล่งที่มา:
Komerce (uplink.weforum.org)
Komerce (Komerce.id)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *