‘Green Salon Collective’ ขับเคลื่อนธุรกิจทำผมที่ยั่งยืน ด้วยบริการรีไซเคิลเศษผมจากซาลอนทั่วสหราชอาณาจักร

ช่างผมในสหราชอาณาจักรและผู้เชี่ยวชาญและนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม ‘Green Salon Collective‘ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจร้านทำผมมีการดำเนินงานที่มีความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยบริการการรีไซเคิลของเสียที่พบมากในร้านทำผม ทั้งเศษผมและสารเคมี เช่น น้ำยาย้อมผม

เป้าหมายของ Green Salon Collective คือ ต้องไม่มีขยะจากร้านทำผมที่ถูกทิ้งในหลุมฝังกลบ ของเสียทั้งหมดจะถูกนำไปรีไซเคิลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เหลือของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยข้อมูลจาก Green Salon Collective ระบุว่า ปัจจุบันมีร้านเสริมสวยประมาณ 30,000 แห่งในสหราชอาณาจักร และมีช่างทำผมฟรีแลนซ์อีกกว่า 100,000 คน ในแต่ละปีการทำผมก่อให้เกิดขยะในประเทศปริมาณมากพอที่จะถมพื้นที่สนามฟุตบอล 50 แห่ง ขยะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการบริการลูกค้า เช่น อลูมิเนียมฟอยล์ หลอดน้ำยา และเศษผมแทบทั้งหมดจบลงที่หลุมฝังกลบขยะ และยังรวมถึงน้ำยาฟอกสีผมและน้ำยาย้อมผมที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และแอมโมเนียถูกเททิ้งลงระบบระบายน้ำในทุกวัน ซึ่งเป็นมลพิษที่จะสะสมทั้งในแหล่งน้ำและในดิน

ร้านเสริมสวยหรือช่างผมที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจทำผม สามารถสมัครสมาชิก Green Salon Collective ด้วยการซื้อ ‘Starter Kits’ ที่จะประกอบด้วยถังขยะพร้อมฉลากสติ๊กเกอร์เพื่อแยกขยะในร้านที่มีต่าง ๆ ทั้ง เศษผม โลหะ สารเคมี อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) พลาสติก และกระดาษ รวมถีงป้ายที่สามารถติดกระจกร้านเพื่อรับรองการเป็นสมาชิก หรือหากเลือกใช้ถังขยะเดิมก็จะมีส่วนลดให้อีก และเมื่อรวบรวมขยะในจำนวนหนึ่งแล้ว สามารถซื้อ ‘Return Box’ ซึ่งเป็นกล่องกระดาษที่มาพร้อมบริการรับขยะไปรีไซเคิลถึงที่

ประเภทขยะที่ Green Salon Collective มีบริการรีไซเคิล
ที่มา greensaloncollective.com

แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกลุ่มและบริการรับขยะไปรีไซเคิล Green Salon Collective ได้เสนอระบบการเก็บ ‘Green Fee’ ให้แก่สมาชิก โดยเป็นการเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าเมื่อมาใช้บริการครั้งละ 1-2 ปอนด์ โดยค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนที่ได้นี้จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพื่อการเป็นสมาชิกได้ทั้งหมดในระยะยาว โดยช่างทำผมที่เข้าร่วมกลุ่มกล่าวว่า “ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า” เมื่ออธิบายถึงสาเหตุของการเก็บค่าบริการเพิ่มว่าเป็นความพยายามในการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

ขยะที่มาจากเฉพาะร้านเสริมสวยโดยเฉพาะ เช่น เศษผม จะถูกนำไปทำเป็น Hair Boom หรือทุ่นเส้นผม เพื่อดูดซับคราบน้ำมันที่รั่วไหลในแหล่งน้ำ และเนื่องจากผมมีสารไนโตรเจนจึงสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้ด้วย ส่วนสารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ำยาฟอกสีผม/น้ำยาย้อมผม ถูกนำไปผ่านกระบวนการเผาที่ได้มาตรฐานจนได้ความร้อนและไฟฟ้าสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าให้ UK National Grid

การใช้ทุ่นเส้นผมของ Green Salon Collective เพื่อดักจับน้ำมันไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างในทะเลพื้นที่ไอร์แลนด์เหนือ 

Green Salon Collective รายงานว่า เฉพาะแค่ในปีแรกของการเปิดรับสมาชิก มีกลุ่มช่างทำผมและร้านเสริมสวยถึง 600 แห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เข้าร่วม และได้ทำการรีไซเคิลเศษผมไปแล้วเกือบ 500 กิโลกรัมและโลหะถึง 3.5 ตัน โดยกำไรที่ได้จากการรีไซเคิลทั้งหมดจะถูกนำไปบริจาคให้องค์กรการกุศลต่าง ๆ

นอกจากบริการรีไซเคิลขยะแล้ว Green Salon Collective ยังให้บริการด้านความรู้ที่เป็นประโยชน์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและอุตสาหกรรมทำผม และยังมีการรับรองมาตรฐาน (accreditation) เพื่อแสดงให้ลูกค้า พนักงาน และคนในอุตสาหกรรมช่างทำผมในวงกว้างรับรู้ว่า ร้านทำผมใดมีการดำเนินงานมากกว่าบริการด้านความงามแต่ยังคำนึงถึงโลกและผู้คนด้วย

Green Salon Collective เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผมชั้นนำระดับโลกทั้ง Wella Company , Aveda Corporation และ L’Oréal Professional Products เป็นต้น

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG12 รูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
- (12.4) บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดภายในปี 2563
- (12.5) ภายในปี 2573 จะต้องลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำกลับมาใช้ซ้ำ

ที่มา :
Hair today, green tomorrow: UK stylists join eco-drive (Bangkok Post)
Watch: UK hairdressers are creating a circular economy out of old hair (euronews)

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น