พัฒนาทักษะและความรู้เด็กทุกวัยด้วยกว่า 500 บทเรียน ผ่านการเล่นเกมดัง “Minecraft: Education Edition”

Minecraft: Education Edition แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกมชื่อดังที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และการแก้ปัญหาโจทย์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียน ผ่านบทเรียนที่สนุกและเข้าถึงได้สำหรับเด็กทุกวัย

เกม Minecraft เป็นเกมที่ใช้กราฟิกรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ที่ให้ผู้เล่นควบคุมการสร้างสรรค์ออกแบบโลกเสมือนจริงและไอเท็มต่าง ๆ ในโลกนี้ได้อย่างอิสระ ได้รับความนิยมอย่างสูงเกมหนึ่งในโลก โดยเฉพาะในหมู่เด็ก ๆ มาตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อปี 2009 และเมื่อปี 2016 จึงได้เปิดตัวเวอร์ชันเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนในชื่อ “Minecraft: Education Edition” ที่ถูกใช้เป็นสื่อการสอนวิชาต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

Minecraft: Education Edition มีบทเรียนในรูปแบบเกมมากกว่า 500 บทเรียนที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ศิลปะและการออกแบบ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ความเสมอภาคและความครอบคลุม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน โดยบทเรียนที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในปี 2022 นี้ เช่น Active Citizen ที่จะสอนเด็ก ๆ ในการสร้างโลกที่มีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นผ่านเรื่องราวของผู้ได้รับรางวัลโนเบลด้านสันติภาพ และ Rivercraft ที่ให้ความรู้การบรรเทาอุทกภัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นซึ่งพัฒนาร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักร เป็นต้น

หน้าบทเรียน Active Citizen
ที่มา: Minecraft: Education Edition

ตัวเกมจะช่วยเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนด้วยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based) ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมด้วยตนเองหรือทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นได้ และสะดวกกับทางฝั่งผู้สอน เนื่องจากมีเครื่องมือช่วยสอนมากมาย ทั้งวิดีโอแนะนำการสอน แผนการสอน และยังสามารถเชื่อมต่อกับผู้สอนคนอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ ได้ด้วย

ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Minecraft: Education Edition ได้จากทั้งจากคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ macOS และ Windows ผ่าน Chromebook และ iPad มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้หนึ่งคน ต่อปี

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
– (4.7) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

แหล่งที่มา:
Rivercraft Is a Minecraft World That Teaches Children About Climate Change (gamerrant)
Minecraft: Education Edition ‘Active Citizen’ teaches children to build a more compassionate world (windowscentral)
What are the benefits of Minecraft: Ed
ucation Edition? (sportskeeda)

Last Updated on พฤษภาคม 6, 2022

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น