คิกาลี (Kigali) สุดยอดผังเมืองแห่งความเจริญที่ยั่งยืนของแอฟริกา

ที่มาข่าว: citiscope.org และ newtimes.co.rw

ที่มาภาพ: imirasire.com

ทันทีที่ Monique Mukaruliza นายกแห่งเมืองหลวงรวันดารับตำแหน่งบริหารประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้มีนโยบายเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศให้เข้าร่วมการออกเสียงความเห็นในการปรับปรุงแผนชาติ (Master plan 2040) ที่เริ่มดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 

ทั้งนี้ เพื่อเติมเต็มช่องว่างของการรับรู้แผนร่วมกันทั้งประเทศ ให้มีรายละเอียดที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม นอกจากนั้นในปัจจุบัน นายก Mukaruliza ยังมีความตั้งใจในการขยายเขตปลอดรถโดยสาร (car-free zone ) ที่สอดคล้องกับการขยายเขตพื้นที่เป็นมิตรต่อการเดิน (pedestrian-friendly areas) บริเวณย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีกด้วย

เมืองคิกาลีจึงเป็นเมืองแห่งแรกของทวีปแอฟริกาที่เป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้ทั่วโลกได้ปรับเปลี่ยนการวางแผนการพัฒนาที่มีการรวมทุกเสียงจากชุมชนในประเทศให้ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เอง เมืองคิกาลีจึงนับได้ว่ามีความพยายามในการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ SDGs ครบทั้ง 17 เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

ahantu-hamateka-himuriwe-i-kicukiro-1-2arton4165i-gishushanyo-mbonera-ya-kimironko-2isoko-rusange-rya-kimironko-2

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น