ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านสมัครรับจดหมายข่าวจาก SDG Move

ขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถาม "Thailand's Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ"

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเหนือ

Introduction of Area Need | เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานวิจัยที่มีอยู่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นที่

ชุดอินโฟกราฟิก รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (SDGs Report 2022) ฉบับภาษาไทย

เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและงานเสวนา "นโยบายที่ไทยต้องการ...เปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม"

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?”

Latest Post See All Post

SDG Updates | สภาพความเป็นจริงที่รู้สึกได้ : ความแตกต่างในการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้

อ. ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ 01 - บทนำ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือ ฝุ่น PM2.5 ในระดับสูง แต่กระแสข่าวมักให้ความสนใจกับฝุ่นที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง เพราะมีผลกระทบกับคนมากกว่า 5 ล้านคนในกรุงเทพมหานคร ขณะที่จังหวัดใหญ่อื่น ๆ ก็กำลังเผชิญกับปัญหานี้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะข้อความของ นายแพทย์กฤตไท ธนสมบัติกุล ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเพจ “สู้ดิวะ” เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สื่อกระแสหลักเริ่มหันม... (เพิ่มเติม)
By SDG MOVE TEAM / MAR 10, 2023
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

SDG Insights | นักวิชาการสายมโน - เพราะมีจินตนาการจึงสร้างหลากอนาคต

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ Highlight การยึดติดอยู่กับหลักการ ความเป็นเหตุเป็นผลและข้อมูลเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แม้จะเกิดความรู้ที่น่าเชื่อถือ แต่ก็ปิดกั้นวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการเตรียมการที่คำนึงถึงอนาคตในระยะยาว การเสพข้อมูลจากงานเขียนที่เกิดจากจินตนาการ เช่น นวนิยาย เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทักษะการจินตนาการให้แข็งแรงขึ้น รวมถึงทักษะการเข้าใจมุมมองที่ต่างไปจากจุดยืนของตนเอง จินตนาการเป็นจุดตั้งต้นที่จำเป็นแต่ไม่ใช่ทุกจินตนาการจะนำมาต่อยอดได้ การเลือกวิเคราะห์อนาคตด้วยหลัก... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
UN Water รายงานความคืบหน้าเรื่องน้ำ ชี้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย SDG6 ยังไม่เป็นไปตามแผน
สัปดาห์การจัดประชุม UN 2023 Water Conference ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเ... (เพิ่มเติม)
ไฟไหม้ดอยช้าง ซ้ำเติมวิกฤติ PM2.5 ภาคเหนือ จนถึงตอนนี้ภาคส่วนต่าง ๆ เคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง?
ตั้งแต่คืนวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เกิดไฟไหม้บริเวณจุดชมวิวและสุสานบนดอยช้างพื้นที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และล... (เพิ่มเติม)
SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2566
จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  18 – 24 มกราคม 2566 มีข่าวสารควา... (เพิ่มเติม)
UN เผย 'ความรุนเเรงเเละการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง'ในเกาหลีเหนือยังดำเนินต่อเนื่อง พบช่วงโควิด-19 ผู้หญิงเข้าไม่ถึงอาหารเเละยา
ปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่องค์การสหประชาชาติจัดตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ (Commission of Inquiry o... (เพิ่มเติม)