SDG Updates | ฤาพลังงานสะอาดจะไม่ยั่งยืน – ใครคือแนวหน้าผู้สูญเสีย หากเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำจะทอดทิ้งผู้คนไว้ข้างหลัง (EP.1)

SDG Insights | การเมืองและน้ำท่วม : ย้อนดูการรับมืออุทกภัยกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย

SDG Updates | ทำไมนโยบายสาธารณะไทย (ยัง) ไปไม่ถึงความยั่งยืน ?

SDG Insights | ความน่าจะเป็นของมรดกโลกแบบผสมผสาน (Mixed Heritage) : กรณีกลุ่มป่าแก่งกระจาน

SDG Insights | โทรเวชกรรมสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย เมื่อ Telemedicine ไม่ได้หยุดอยู่แค่รักษาคน

SDG Insights | จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อโลกต้องเผชิญอุทกภัยในวันที่ COVID-19 ยังรุมเร้า

SDG Insights | ขยะพลาสติกในทะเล: ความพยายามของภูมิภาคอาเซียน

SDG Insights | ใต้พรม SDGs: กว่าจะเป็นตัวชี้วัด SDG 3 ต้องผ่านอะไรมาบ้างสิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพ สถานการณ์จริงได้ดีแค่ไหน

Latest Post See All Post

SDG Updates | การพัฒนาที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมหน้าตาเป็นอย่างไร – ให้ SDGs ช่วยเป็นคำตอบ (EP.5)

ปีนี้ UN Energy [1] เผยแพร่รายงานว่าด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วม (Enabling SDGs through Inclusive Just Energy Transitions: Toward the achievement of SDG7 and net-zero emission) เสนอแนะให้นานาประเทศนำ SDGs มาเป็นกรอบนำในการวางกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคม (transition pathway) จากการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดและมีความยั่งยืนที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละประเทศ อีกทั้งเน้นย้ำว่า การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวควรเป็นไปด้วยกระบวนก... (เพิ่มเติม)
By YANIN CHIVAKIDAKARN HUYAKORN / OCT 20, 2021
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

SDG Insights | เราจะอยู่อย่างไรใน 'ภาวะน้ำท่วม' และ 'โควิด-19' : การปรับตัวและการเรียนรู้

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ ปัจจุบันนี้ ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะ “อุทกภัย” เป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดล้อมทั้งในชุมชนและเมือง ถึงแม้ว่าขณะนี้ (ตุลาคม 2021) บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกำลังประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่อีกปีหนึ่ง  ทว่าการเกิดน้ำท่วมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำ กระแสน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเหล่านี้นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการทำการเกษตร เราจึงเห็นหลาย ๆ เมืองที่สำคัญ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทย มีที... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
Global Tuberculosis Report 2021 | COVID-19 ทำให้การเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้นอีกครั้งแรกในรอบกว่าสิบปี
องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากวัณโรค (TB) เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ เนื่องจากการระบาด... (เพิ่มเติม)
ธนาคารเพื่อการพัฒนาอาจกำลังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ คิดเป็นมูลค่า 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
Finance for Biodiversity Initiative (F4B) กับรายงานล่าสุด “Aligning Development Finance with Nature’s Needs: Estimating the nat... (เพิ่มเติม)
SDG Recommends | ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวันธรรมดาของทุกคนให้ยั่งยืนขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน AWorld
พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืน... (เพิ่มเติม)
อังกฤษประกาศยกเลิกคำถามคัดกรองผู้บริจาคโลหิตที่ "เลือกปฏิบัติ" โดยเฉพาะต่อผู้บริจาคชาวแอฟริกันผิวดำ
กรมอนามัยและบริการสังคม (Department of Health and Social Care) ของสหราชอาณาจักรประกาศจะถอดคำถามคัดกรองก่อนบริจาคโลหิตที่เห็นว่า... (เพิ่มเติม)