SDG Insights | นักวิชาการสายมโน - เพราะมีจินตนาการจึงสร้างหลากอนาคต

พื้นที่สีเขียว หัวใจสำคัญของเมืองยั่งยืน

ชุดอินโฟกราฟิก รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 (SDGs Report 2022) ฉบับภาษาไทย

เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและงานเสวนา "นโยบายที่ไทยต้องการ...เปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม"

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?”

งานวิชาการเสวนาสาธารณะ "หรือ SDGs กำลังโดนฟอก ? ทำอย่างไรให้ข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม - From SDG Washing to SDG Enabling”

SDG Insights | (EP.2/2) กว่าจะเป็น “PRTR” - กฎหมายระดับโลกที่นายกรัฐมนตรีเคยปัดตกไป: วิเคราะห์เจาะลึกร่างกฎหมาย PRTR

SDG Insights | (EP.1/2) ‘กิ่งแก้ว’ จะเป็นอย่างไร? ถ้าตอนนั้นประเทศไทยมีกฎหมาย PRTR : วิเคราะห์เจาะลึกร่างกฎหมายการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ

Latest Post See All Post

SDG Updates | ถาม – ตอบ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมหาคำตอบในการข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม

ต่อเนื่องจากการสรุปเสวนาในหัวข้อ “หรือ SDGs กำลังโดนฟอก? ทำอย่างไรให้ข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม – From SDG Washing to SDG Enabling” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เพื่อหาคำตอบสถานการณ์เรื่อง “การฟอกการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDG Washing) ที่เจาะลึกลงไปอย่างเข้มข้นในทุกประเด็นและไขข้อสงสัยต่าง ๆ   SDG Updates | ถาม – ตอบ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมหาคำตอบในการข้ามพ้นความยั่งยืนปลอม ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านติดตามทรรศนะจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นการฟอกการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Washing) ทั้งจากต... (เพิ่มเติม)
By SDG MOVE TEAM / OCT 26, 2022
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

SDG Insights | นักวิชาการสายมโน - เพราะมีจินตนาการจึงสร้างหลากอนาคต

ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ Highlight การยึดติดอยู่กับหลักการ ความเป็นเหตุเป็นผลและข้อมูลเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แม้จะเกิดความรู้ที่น่าเชื่อถือ แต่ก็ปิดกั้นวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการเตรียมการที่คำนึงถึงอนาคตในระยะยาวการเสพข้อมูลจากงานเขียนที่เกิดจากจินตนาการ เช่น นวนิยาย เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทักษะการจินตนาการให้แข็งแรงขึ้น รวมถึงทักษะการเข้าใจมุมมองที่ต่างไปจากจุดยืนของตนเองจินตนาการเป็นจุดตั้งต้นที่จำเป็นแต่ไม่ใช่ทุกจินตนาการจะนำมาต่อยอดได้ การเลือกวิเคราะห์อนาคตด้วยหลักของอนาคตศ... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  21 – 28 พฤศจิกายน 2565 มีข่าวสาร... (เพิ่มเติม)
Funding Opportunities | แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ ... (เพิ่มเติม)
ปิดฉากประชุม APEC ครั้งที่ 28 ชวนสำรวจ 4 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ SDGs
ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economic Leaders’ Meeting) หรือการประชุมเอเปก ครั้งที่ 28 ณ ปร... (เพิ่มเติม)
ฝุ่น PM2.5 อีกภัยคุกคามก่อโรค ‘มะเร็งปอด’ หวั่นกระทบสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเชียงใหม่ครองค่าฝุ่นติดอันดับโลก
“ฝุ่น PM2.5 ทำให้คนป่วยเป็นมะเร็งปอด” นับเป็นประเด็นสำคัญที่ในสังคมและโลกออนไลน์ ให้ความสนใจกันอย่างมาก ณ ขณะนี้  โดยหลังจากกรณ... (เพิ่มเติม)