เผยแพร่แล้ว ! "SDG Highlights 2023: Thailand's Unsustainable Development Review" ไฮไลต์สถานการณ์สำคัญของ​ "ความไม่ยั่งยืน" ในประเทศไทย

เวทีเสวนาวิชาการ "SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030"

งานเสวนาวิชาการสาธารณะ "Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย"

SDG Insights | Inside SDG Index: เพราะอะไรสถานะ SDGs ใน SDG index ของไทยเปลี่ยนแปลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ?

SDG Updates | SDG Index 2023 สถานการณ์โลก - อาเซียน - ไทยหลังผ่านมาครึ่งทาง

SDG Insights | PM 2.5 ภัยคุกคามต่อความไม่ยั่งยืนด้านสุขภาพของคนไทย

SDG Insights | ชำแหละนโยบายแก้ฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร : อะไรคือต้นเหตุของความไม่ยั่งยืน

SDG Policy Focus : เลือกตั้ง 66 นโยบายพรรคไหนตอบโจทย์ SDGs ที่สุด

Latest Post See All Post

Editor’s pick 10 (Special Ep.) | Mid-year Revisit - ย้อนอ่านรายงาน 16 ฉบับ ไม่พลาดทุกสถานการณ์ SDGs ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ข้อเขียนฉบับนี้จะขอสร้างความพิเศษกว่าจดหมายข่าวฉบับที่ผ่านมา ด้วยการพาผู้อ่านของ SDG Move ทุกท่านย้อนทบทวนสถานการณ์การความก้าวหน้า/ถอยหลัง อุปสรรคและความสำเร็จต่าง ๆ ของการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมิติด้านการพัฒนาต่าง ๆ ที่รายล้อม ผ่าน รายงาน 16 ฉบับ คัดสรรโดยบรรณาธิการ - Mid-year Revisit - เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่อง SDGs ในตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา โดยทีมสื่อสารความรู้ของ SDG Move ได้ติดตามและรวบรวมการเผยแพร่รายงานสถานการณ์ระดับโลก ระดับภูม... (เพิ่มเติม)
By SDG MOVE TEAM / JUL 16, 2024
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

ปัญหาฝุ่น..แก้ไม่ได้..ถ้ามองไม่เห็น: เมื่อระบบสุขภาพเป็นแค่ปลายน้ำของปัญหา

พ.ท.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ(Open AQ Community Ambassador) “ปัญหาพวกนี้ถูกดีเลย์ ถูกปัดสวะไปเป็นฤดูกาล ๆรอรัฐมนตรีอะไรที่มีประสิทธิภาพสูงรู้ไหม?รัฐมนตรีพระพาย กับรัฐมนตรีพระพิรุณ”ศ. นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ [1] ช้างฝุ่นในที่ประชุมสภา ปัญหาใหญ่ที่มีอยู่..แต่ไม่อยากพูดถึง เพราะยากเกินแก้ เพราะแก้แล้วไปเจอตอใหญ่(สร้างโดย Generative AI) ข้อความสะท้อนความจริงที่น่าสะเทือนใจของปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย ที่ไม่ว่านักวิชาการ ประชาชนจะส่งเสียงผ่านงานวิจัย เรื่องราวความทุกข์ทรมานเพียงใด ก็ไปไม่ถึงจุดที่ก... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
ผู้ช่วย รมต. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ ของไทย ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม HLPF 2024
นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในช่วง General Debate ของการประชุมเวทีหารือทางการ... (เพิ่มเติม)
“โลกร้อน - การศึกษา - ความเท่าเทียมทางเพศ” สำรวจหลากหลายประเด็นบนเวที MUT 2024 ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs
สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยกับการประกวด Miss Universe Thailand 2024 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อคืนวาน (วันที่ 14 กรกฎาคม 2567) ณ เดอะมอล์ บางก... (เพิ่มเติม)
PM2.5 คร่าชีวิตคนทั่วโลกว่า 7.8 ล้านคน – รายงานสภาวะอากาศโลกชี้มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุให้อีกหลายคนเผชิญโรคเรื้อรัง
รายงานสภาวะอากาศโลก ประจำปี 2567 (State of Global Air 2024 report) ระบุปี 2564 มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของทั่วโลกกว่... (เพิ่มเติม)
แคมเปญ CopenPay ให้รางวัลนักท่องเที่ยวสาย eco เที่ยวโคเปนเฮเกนแล้ว 'เก็บขยะ - ใช้ขนส่งสาธารณะ' แลกฟรีกาแฟ อาหารกลางวัน ส่วนลดค่าเข้าชม
องค์การการท่องเที่ยวโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 'Wonderful Copenhagen' ออกแคมเปญให้รางวัลนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่ร่วมลงแรงทำกิจ... (เพิ่มเติม)