ร่วมส่งภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?”

SDG Updates | เปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565” เจาะลึกข้อมูลสถานการณ์ SDGs ภายใต้มุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของประเทศไทย

SDG Insights | (EP.2/2) Sustainability Transformation: มองโอกาส ก้าวข้ามความท้าทายด้วยองค์ความรู้ เพื่อ “พลิกโฉม” การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

SDSN Thailand โดย IHPP และ SDG Move ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 พร้อมเปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”

SDG Updates | (EP.1/2) Sustainability Transformation: ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการ พลิก “ระบบ” จากฐานรากในทศวรรษสุดท้ายแห่งการลงมือทำ

SDG Updates | สำรวจศตวรรษแห่งความเหลื่อมล้ำผ่านรายงาน World Inequality Report 2022

SDG Updates | (EP.4) Futures Literacy: เปิดฉากทัศน์แห่งอนาคตของลุ่มน้ำอุษาคเนย์ - แนวโน้มของความจริงและสิ่งที่วาดฝัน

SDG Policy Focus | BKK Election 2022: นโยบายผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Latest Post See All Post

SDG Updates | เปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565” เจาะลึกข้อมูลสถานการณ์ SDGs ภายใต้มุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของประเทศไทย

ครั้งแรกของประเทศไทยกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นให้ประเทศไทยมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับฐานรากเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ภายใน พ.ศ. 2573 ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ได้มีการเปิดตัวรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 (Thailand Sustainable Developmen... (เพิ่มเติม)
By SDG MOVE TEAM / AUG 08, 2022
About

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) อยู่ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจ 3 ประการคือ (1) เป็นศูนย์ความรู้ (knowledge hub) ที่เกี่ยวกับ SDGs (2) ทำงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย และ (3) ประสานงานเครือข่ายทุกภาคส่วนและผลักดันการจัดตั้งและดำเนินการ Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ประเทศไทย

Insights
SEE ALL POST

SDG Insights | (EP.2/2) Sustainability Transformation: มองโอกาส ก้าวข้ามความท้าทายด้วยองค์ความรู้ เพื่อ “พลิกโฉม” การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

การเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในทศวรรษสุดท้ายแห่งการลงมือทำ (Decade of Action) นี้คงไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของนานาประเทศที่ต้องค้นหาแนวทางใหม่ในการทำงานที่เหมาะสมภายใต้บริบท ข้อจำกัดเฉพาะตัว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง แนวคิด “การเปลี่ยนแปลงจากฐานรากเพื่อความยั่งยืน” (Sustainability Transformation) จึงเป็นข้อเสนอที่ถูกพูดถึงขึ้นมาอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุ SDGs ให้ทันภายในปี 2573 โดยเป็นตัวเลือกในจัดกระบวนทัพ... (เพิ่มเติม)
News
SEE ALL POST
ร่วมส่งภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?”
การประกวดภาพถ่ายแนวคิด "พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?" ภายใต้โครงการสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม... (เพิ่มเติม)
UN และพันธมิตรเปิดตัวแคมเปญ #LetMeLearn ก่อนการประชุมสุดยอดด้านการศึกษา - หลังพบว่าเด็ก 260 ล้านคนทั่วโลกไม่ได้เรียนหนังสือ
แม้จะมีหมุดหมายว่าเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนหลายร้อยล้านคนกลับต้องหลุดออกจากระบบการศึกษ... (เพิ่มเติม)
นวัตกรรมสุดอัจฉริยะ “เก้าอี้กอด OTO” ช่วยผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการออทิสติก สเปกตรัม (ASD) ให้รู้สึกปลอดภัยจากการสัมผัสที่เหมาะสม
“ที่ฝรั่งเศสมีเก้าอี้กอดสำหรับคนออทิสติกด้วยนะครับ”  คำบอกเล่าของอีจุนโฮตัวละครจากซีรีย์ยอดนิยม Extraordinary Attorney ... (เพิ่มเติม)
ILO รายงานสภาพการทำงานภาคเกษตรไทย พร้อมชี้แรงงานข้ามชาติ ยังเผชิญการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม
อาชีพ ‘เกษตรกร’ นับว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานและมักถูกกล่าวถึงในฐานะอาชีพ ‘กระดูกสันหลัง’ สำคัญของเศรษฐกิจไทย แต่... (เพิ่มเติม)