SDG Move – SDSN Thailand ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network – RUN) ครั้งที่ 6

23 มกราคม 67 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) ครั... (เพิ่มเติม)

เวทีเสวนาวิชาการ “SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ“SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030”วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.ในรูปแบบออนไลน์ทาง Zo... (เพิ่มเติม)

IHPP ร่วมกับ SDSN TH จัดการประชุมคู่ขนานเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ PMAC side meeting: The 2030 SDGs Game: An invitation to explore the world, yourself and collaboration

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ในฐานะหน่วยงานร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566  ได้จัดการประ... (เพิ่มเติม)

3 of 3