UK ทำลายสถิติการใช้พลังงานหมุนเวียนในงานฉลองคริสต์มาส

Christmas Day 2016 sets new UK record for renewable energy use

ที่มา : theguardian.comtheguardian.com

25 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมาคือวันคริสต์มาสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในประวัติศาสตร์ตามที่ Drax Group plc หรือบริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งราชอาณาจักรได้บันทึกไว้ บริษัท Drex กล่าวว่ากว่า 40% ของการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสที่ผ่านมา มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (renewable resources) ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

 

 

windfarm_2010987bเมื่อเทียบกับวันคริสต์มาสในปี 2015 ที่ใช้เพียงแค่ 25% และในปี 2012 ที่ใช้เพียงแค่ 12% เท่านั้น Andy Koss ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Drex ยังกล่าวอีกว่าจากวันคริสต์มาสที่มาทำให้เห็นว่าโครงสร้างแหล่งพลังงานของประเทศอังกฤษกำลังเปลี่ยนไป โดยพลังงานทดแทนเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการใช้พลังงานแบบผสมผสานของสหราชอาณาจักร และทำให้เห็นว่าสหราชอาณาจักรเริ่มลดการใช้พลังงานจากถ่านหินลงเรื่อยๆ

การใช้พลังงานหมุนเวียนในกิจกรรมเพื่อความสุขของประชาชนดังกล่าว จึงเป็นการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายที่ 7 ในเรื่องการสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา โดยเฉพาะด้านการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 

 

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น