ST100 อุปกรณ์พลังงานทดแทน ขนาดพกพาสำหรับชุมชนห่างไกล

UAF research facility device could boost use of renewable energy

ที่มา: alaskapublic.org

วิศวะกรจากประจำศูนย์ Alaska Center for Energy and Power ที่ UAF หรือ University of Alaska Fairbanks ได้คิดค้นอุปกรณ์ที่ชื่อ ST100 เป็นตัวกลางในการเชื่อมพลังงานทดแทนมาสู่ครัวเรือนได้ง่ายขึ้น และจะช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทน (เช่น ลมและไฟฟ้าพลังน้ำ) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชนที่ห่างไกลได้ดียิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ศูนย์กล่าวว่าการพัฒนาของ ST100 เป็นก้าวสำคัญในความพยายามที่จะกระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน เพราะพลังงานหมุนเวียนจะช่วยให้ชุมชนประหยัดเงินมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลแบบเก่า st100-1a

โดยเจ้าตัว ST100 นั้นมีขนาดเล็กประมาณสำรับไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้คนในพื้นที่ห่างไกลสามารถใช้พลังงานทดแทนได้ง่ายขึ้น Marc Mueller-Stoffels วิศวกรประจำโครงการกล่าวว่า ตอนนี้พวกเขากำลังพัฒนาความเสถียรในการใช้งานเจ้าตัว ST100 ทั้งยังวางแผนว่าอยากให้มันทำงานได้อย่างดีที่สุดและขายในราคาที่ย่อมเยาที่สุดด้วย

ST100 จึงเป็นอุปกรณ์พลลังงานทดแทนรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนสอดรับกับแนวทางการพัฒนาของ SDG ในเป้าหมายที่ 7 เรื่อง การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยาและเป้าหมายที่ 9 เรื่อง การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าโภคภัณฑ์ของประเทศเหล่านี้ให้หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น