จีนเตรียมสร้าง ป่าแนวตั้ง ในเมืองหนานจิง เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ

สเตฟาโน่ โบเอรี (Stefano Boeri) สถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ผู้ได้รับรางวัลจากการออกแบบตึกป่าแนวตั้ง บอสโก เวอร์ติกาเล (Bosco Verticale) ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ได้เผยถึงแผนที่จะสร้... (เพิ่มเติม)

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

หลักการและเหตุผล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ... (เพิ่มเติม)

แผนงานสนับสนุนชุมชนของ สสส และ การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส ได้ทำการพิจารณาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับโครงการต่างๆของหน่วยงาน เพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายทั้ง 17 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable ... (เพิ่มเติม)

Travel. Enjoy. Respect.

ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะให้ผลดีทางเศรษฐกิจ แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบได้เช่นกัน ซึ่งผลกระทบใน... (เพิ่มเติม)

เศรษฐกิจพอเพียง พวกเราเข้าใจแค่ไหน #1

“…ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตัวเอง คือทำจากรายได้ 200- 300 บาท ขึ้นไป เป็น 2  หมื่น ถึง 3 หมื่นบาท คนชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 5 จาก 5 บทความ