เผยแพร่แล้ว ! “SDG Highlights 2023: Thailand’s Unsustainable Development Review” ไฮไลต์สถานการณ์สำคัญของ​ “ความไม่ยั่งยืน” ในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2566 นับเป็นหมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยผ่านเวลามาครึ่งทางแล้วในการลงมือทำเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ทันตามกำหนดภายในปี พ.ศ. 2573 จึงเ... (เพิ่มเติม)

เวทีเสวนาวิชาการ “SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ“SDG Index 2023 กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในครึ่งหลังของวาระการพัฒนา 2030”วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.ในรูปแบบออนไลน์ทาง Zo... (เพิ่มเติม)

งานเสวนาวิชาการสาธารณะ “Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ"Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทยวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.00 – 17.30 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง Fa... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Inside SDG Index: เพราะอะไรสถานะ SDGs ใน SDG index ของไทยเปลี่ยนแปลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ?

ปี 2023 นับเป็นปีที่ 7 ของการจัดอันดับ SDG Index ซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมกับการจัดอันดับนี้มาโดยตลอด เนื่องจากไทยมีข้อมูลสถิติอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติค่อนข้างครบถ้วนให้พิจารณา จากบท... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Index 2023 สถานการณ์โลก – อาเซียน – ไทยหลังผ่านมาครึ่งทาง

เผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ "รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Report: SDR) และ SDG Index  2023 (2566)  จัดทำโดย Sustainable Development Solutions ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | PM 2.5 ภัยคุกคามต่อความไม่ยั่งยืนด้านสุขภาพของคนไทย

ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาทหัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “เรารู้ได้อย่างไร... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ชำแหละนโยบายแก้ฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร : อะไรคือต้นเหตุของความไม่ยั่งยืน

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช*คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลโดยตรงและทำให้ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย “การลดการตายและเจ็บป่วยจาก... (เพิ่มเติม)

SDG Policy Focus : เลือกตั้ง 66 นโยบายพรรคไหนตอบโจทย์ SDGs ที่สุด

โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 66 การเลือกตั้งทั่วไปที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย SDG Policy Focus ฉบับนี้ชวนทุกคนสำรวจนโยบายของ 9 พรรคการเมืองที่ประชาช... (เพิ่มเติม)

ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านสมัครรับจดหมายข่าวจาก SDG Move

ไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสาร สถานการณ์ปัจจุบัน และเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ SDGs เพียงแค่สมัครจดหมายข่าว ฟรี! โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ สมัครรับจดหมายข่าว SDG Move Thail... (เพิ่มเติม)

ขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ”

ขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถาม"Thailand's Unsustainable Development Review:7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ"โดยสามารถเข้าทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 2 มีนาคม 2566(ใช้เวลาประม... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคใต้

โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... (เพิ่มเติม)

พื้นที่ต้องการอะไร? : ความต้องการและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเหนือ

โครงการจัดทําแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (Area Need) แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื... (เพิ่มเติม)

12 of 93