โครงการ Regional Training Workshop on Modelling Tools to Support Integrated Decision Making

เมื่อวันที่ 6 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ร่วมกับ แผนกการเศรษฐกิจและสังคม องค์การสหประชาชาติ (Department of Economic and Social Affairs, United Nations: UNDESA) จัดโครงการ Regional Training Workshop on Modelling Tools to Support Integrated Decision Making ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel สาธร โดยในงานนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะในหน่วยงานด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และนักวิจัยด้านนโยบายจากรประเทศกำลังพัฒนาในแถบเอเชีย อาทิ กัมพูชา บังคลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน มองโกเลีย เป็นต้น ซึ่งในงานนี้ SDG Move มีโอกาสเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

modelingbanner_v2_19

จุดประสงค์ของการอบรมคือเพื่อแนะนำเครื่องมือที่ผู้กำหนดนโยบายและ/หรือนักวิจัยสามารถใช้ในการสร้างแบบจำลองให้เห็นผลกระทบของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ที่ดิน น้ำ และระบบพลังงานต่อปัจจัยอื่น ๆ อีก 3 ตัว โมเดลที่อบรมในการอบรมนี้ประกอบด้วย

1) Economy-wide models

2) Socio-Economic Micro-Simulation

3) Integrated Assessment of climate, land, water, and energy system (Clews)

4) Energy Systems Dynamic Model

5) Universal Access to Electricity model

แนวคิดของเครื่องมือชุดนี้คือ การสร้างแบบจำลองหนึ่งเดียวเพื่ออธิบายผลกระทบทั้งหมดของเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน การใช้ที่ดิน (และการผลิตอาหาร) น้ำ และระบบพลังงาน เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะแบบจำลองจะมีความซับซ้อนและต้องอาศัยพลังการประมวลผลมหาศาล UNDESA จึงร่วมกับนักวิจัยจาก KTH (Royal Institute of Technology in Stockholm) พัฒนาวิธีใหม่ คือ ใช้แบบจำลองของแต่ละด้านที่มีอยู่แล้วในการทำงาน แต่หาวิธีการในการเชื่อมโยงแบบจำลองย่อย ๆ นั้นเข้าด้วยกัน ให้ผลการเปลี่ยนแปลงในแบบจำลองหนึ่งส่งผลต่อแบบจำลองอื่นได้ด้วย เพื่อให้เห็นผลกระทบซึ่งกันและกัน

เนื่องจากการอบรมนี้เป็นเพียงการแนะนำให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจหลักการของแบบจำลอง วิทยากรจึงไม่ได้ลงลึกในทางเทคนิคมาก แต่ในกระบวนการอบรมก็จะมีการให้ลองลงมือทำในทุก ๆ วัน ผ่านสื่อการสอนของ UNDESA และซอฟท์แวร์ที่ทางวิทยากรจัดไว้ให้ ข้อมูลที่ใช้ในการอบรมยังคงเป็นข้อมูลจากทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้เป็นหลัก ยังไม่มีข้อมูลของประเทศไทย ท่านที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้สามารถเข้าไปทดลองได้ที่ https://un-desa-modelling.github.io

หลังจากงานสัมมนา เจ้าหน้าที่ สศช. และทีม SDG Move ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ UNDESA เกี่ยวกับโอกาสในความร่วมมือในการพัฒนาการใช้แบบจำลองสำหรับประเทศไทยด้วย

 

Last Updated on มีนาคม 27, 2017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *