บรรยากาศงานการนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ภาพรวมบรรยากาศช่วงเปิดงาน

20170501-SDGM-0089
ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี และ อ.อรรถเศรษฐ์ จริยะรรมานุกูล นักวิจัย SDG Move
20170501-SDGM-0112
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการ สกว ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์

20170501-SDGM-013620170501-SDGM-0139

20170501-SDGM-0142
อ.ชล บุนนาค นักวิจัย SDG Move

20170501-SDGM-004620170501-SDGM-0056

 

20170501_163807
ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นักวิจัย

Goal 1
ทีมวิจัย Goal 1
Goal 2
ผู้แทนนักวิจัย Goal 2
Goal 4
ทีมนักวิจัย Goal 4
Goal 5
ทีมนักวิจัย Goal 5
Goal 7
นักวิจัย Goal 7
Goal 8
นักวิจัย Goal 8
Goal 9
ทีมนักวิจัย Goal 9
Goal 12
ทีมนักวิจัย Goal 12
Goal 13
ทีมนักวิจัย Goal 13
Goal 14
นักวิจัย Goal 14
Goal 15
นักวิจัย Goal 15
Goal 16
นักวิจัย Goal 16

บรรยากาศขณะประชุม

20170501-SDGM-0226

20170501-SDGM-0255

20170501-SDGM-0272

20170501-SDGM-0275

20170501-SDGM-0279

20170501-SDGM-0330

20170501-SDGM-0376

20170501-SDGM-0430

20170501-SDGM-0447

20170501-SDGM-0466

20170501-SDGM-0201

20170501-SDGM-0303

20170501-SDGM-0311

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author