สถิติเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2560

หลายคนสงสัยว่าหน่วยงานที่สำคัญ ๆ ในประเทศไทยนั้นมีความกระตือรือร้นขนาดไหนเกี่ยวกับ SDGs หรือ อยากทราบว่าประเทศไทยมีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาไหนไปบ้างแล้ว ทาง SDG Move ได้ผลิต Infographic มาเพื่อให้คำตอบแก่ทุกท่านครับ

เดือนมิถุนายนเป็นช่วงก่อนการจัดงาน High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ที่มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ มากเป็นพิเศษ และสามารถจัดจำแนกราย 17 เป้าหมายดังนี้

จำนวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่ดูภาพขนาดใหญ่

จะเห็นได้ว่า การจัดเวทีของทุกภาคส่วนรวมกันในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น เป้าหมายที่มีการจัดเวทีมากที่สุดคือ เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีการจัดเวทีจำนวนมากถึง 12 ครั้ง รองลงมาคือ เป้าหมายที่ 1 การยุติความยากจนในทุกรูปแบบ และเป้าหมายที่ 4 การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของทุกคน มีการจัดเวทีจำนวน 10 ครั้ง ในขณะที่เป้าหมายที่มีการจัดเวทีน้อยที่สุด คือ เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคน, เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ, เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน, เป้าหมายที่ 15 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก และเป้าหมายที่ 17 การสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีการจัดเวทีเป้าหมายละ 7 ครั้ง

ทั่งนี้สัดส่วนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ที่ได้ดำเนินการจัด ดังนี้

สัดส่วนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนดูภาพขนาดใหญ่

จะเห็นได้ว่า ตลอดช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กรหรือหน่วยงานจากแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกัน หากดูจากสัดส่วน จะพบว่า ภาครัฐมีการจัดเวทีในแต่ละเป้าหมายโดยเฉลี่ย 3 ครั้ง ภาคประชาสังคม 2 ครั้ง ภาควิชาการ 5 ครั้ง ภาคเอกชนไม่มีการจัดเวที และองค์กรระหว่างประเทศเป็นลักษณะการจัดเวทีร่วม

 

ท่านสามารถดูสถิติตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 ได้ ที่นี่

 

Last Updated on มีนาคม 21, 2020

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *