แผนภาพการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการต่อเป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพ

1504873894829_1024.png

Last Updated on มกราคม 4, 2022

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น