ทบทวน 5 ปี การขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย: 5 สิ่งที่ทำได้ดี

ชล บุนนาค ทบทวนประสบการณ์ตลอดห้าปีที่ผ่านมาของผู้เขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG ของประเทศไทย วันที่ 25 กันยายนเป็นวันครบรอบ 5 ปีของการลงนามรับรองวาร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move จัดอบรม SDGs เพื่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ทีม SDG Move จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับใช้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานจาก SDG Move นำโดย... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 2 จาก 2 บทความ