SDG Updates | เทรนด์ของที่อยู่อาศัยหลัง COVID-19 เมื่อผู้คนต้องใช้เวลากับที่อยู่อาศัยมากขึ้น

พิมพ์นารา รอดกุลผู้จัดการศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (pro green) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้คนปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพ... (เพิ่มเติม)

7 ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดอันดับใน 40 ประเทศแรกที่น่าลงทุนด้านพลังงานสะอาดมากที่สุด

7 ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดอยู่ในลำดับ 40 ประเทศแรกที่ ‘น่าดึงดูดที่สุดในโลกสำหรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด’ ได้แก่ จีนที่อันดับ 2 (รองจากสห... (เพิ่มเติม)

ผลการจัดอันดับจาก 28 ประเทศ ให้ SDG2 , SDG1 และ SDG3 เป็นสามเป้าหมายสำคัญสูงสุดที่ต้องจัดการในขณะนี้

World Economic Forum และ Ipsos บริษัทสำรวจและวิจัยตลาด ทำแบบสำรวจประชาชน 20,000 คน จาก 28 ประเทศ* ให้จัดอันดับจาก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (ยกเว้นน SDG17 P... (เพิ่มเติม)

นักวิจัยสเปนใช้ AI วิเคราะห์รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมือง เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาถนนในเมืองให้ปลอดภัยมากขึ้น

นักวิจัยจาก Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งแรกของโลก ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรในเมื... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – การประชุม HLPF คืออะไร ?

- นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

ยูเนสโกประกาศ ‘การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ต้องเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการศึกษาทุกระดับภายในปี 2568

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก (UNESCO) ร่วมกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนี จัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO World Conferenc... (เพิ่มเติม)

ข้อวินิจฉัย UNCRC กำหนดแนวทาง ‘สิทธิเด็กในโลกดิจิทัล’ โดยมีข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์เด็กทั่วโลกสนับสนุน

General Comment 25 (GC25) on children’s rights in relation to the digital environment หรือ ข้อวินิจฉัย ที่ 25 สิทธิเด็กที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมดิจิทัล โดยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ... (เพิ่มเติม)

ย้อนอ่าน ’10 สถานการณ์เด่นด้านสุขภาพ’ ของไทยในเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา

นับตั้งแต่ปี 2546 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดทำรายงานสุขภาพคนไทยประจำปี เพื่อนำเสนอข้อมูล สถานการณ์ และประเด็นสำ... (เพิ่มเติม)

‘ถ้าหนูไม่ออกไปทำงาน ชีวิตก็จะแย่กว่านี้’ – เสียงเด็กหญิงจากกานาที่สะท้อนว่าความก้าวหน้ายุติ ‘แรงงานเด็ก’ ของโลกได้หยุดชะงักลง

พรุ่งนี้ (12 มิถุนายน 2564) เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (World Day Against Child Labour) จำนวน ‘แรงงานเด็ก’ สูงขึ้นแตะที่ 160 ล้านคนทั่วโลก หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 8.4 ล้านคนในช... (เพิ่มเติม)

‘ความยั่งยืน’ ไม่ได้มีแต่ประเทศร่ำรวยที่แคร์ เมื่อผู้คนจากประเทศ Emerging Markets ให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากขึ้นเช่นกัน

สัตว์และพืชกว่า 1 ล้านสปีชีส์ตกอยู่ในความเสี่ยงของการสูญพันธุ์อันเป็นผลมาจากการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยละเลยธรรมชาติ อย่างไรก็ดี ประเด็นการสูญพันธุ์ การตัดไม้ทำลายป่า หรือการทำ... (เพิ่มเติม)