สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก : 3 ประเทศแรกที่นำโลกเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ตามดัชนี Energy Transition Index

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เป็น 3 ประเทศอันดับแรก ตามมาด้วย สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และไอซ์แลนด์ – 10 อันดับประเทศที่นำโลกเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ตามรายงาน Fostering Effective Energy Transition 2021 ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum – WEF) ซึ่งคิดเป็นเพียง 2% ของประชากรโลกทั้งหมด ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวกับภาคพลังงานประมาณ 3% ขณะที่ในภาพรวม โลกยังคงใช้พลังงานฟอสซิลมากที่สุดที่ 81% ในปี 2561

10 อันดับประเทศนำโลกเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เข้าถึงรายงานได้ที่ : Fostering Effective Energy Transition 2021

โดยในรายงานที่ได้ประเมินผลการดำเนินงานด้านประสิทธิผลของแหล่งผลิตพลังงาน ระบบส่งพลังงาน (transmission) ความคืบหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดของ 115 ประเทศทั่วโลก พบว่า ยังคงมีประชากรโลกกว่า 770 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ มี 10% หรือ 13 ประเทศจากทั้งหมด 115 ประเทศที่เดินหน้าปรับปรุงประเด็นด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า 10 ปีนี้ ขณะที่ มากกว่า 70% ของประเทศที่ได้ทำการประเมิน มีความคืบหน้าด้าน ‘การเข้าถึงพลังงาน’ และ ‘ความมั่นคงทางพลังงาน’

ทำให้เห็นว่าหากจะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ #SDG13 และข้อตกลงปารีสได้สำเร็จ ทุก ๆ ประเทศจำต้องเร่งลดการพึ่งพาถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ

และการจะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนนั้น ในรายงานได้นำเสนอตัวช่วยสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้

  1. ให้มีการเปลี่ยนผ่านที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน – การเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำจะต้องไม่ไปกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงิน นักนโยบายจะต้องพินิจเรื่องมาตรการที่เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วย
  2. เร่งการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน – แต่การจะมีระบบพลังงานที่ลดคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นไปได้เมื่อมีการสนับสนุนทางการเงินสำหรับงานวิจัยและพัฒนา มีการทำงานร่วมกันข้ามสาขา
  3. ให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่รวมถึงการลงทุนระยะยาว

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG7 – (7.2) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนการใช้พลังงานของโลกภายในปี 2579
#SDG13 – (13.2) ผนวกมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ (13.3) พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า
#SDG17 – (17.17) หุ้นส่วนความร่วมมือภายในประเทศ (เช่น ระหว่างรัฐ-เอกชน เป็นต้น)

แหล่งที่มา:
https://www.weforum.org/agenda/2021/04/these-countries-are-leading-the-transition-to-sustainable-energy/

Last Updated on เมษายน 30, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *