การประชุม HLPF 2021 จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. นี้ กับการโฟกัสที่ 9 เป้าหมาย SDGs (1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 และ 17)

สัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 อย่าง ‘การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน’ หรือ HLPF ที่จัดขึ้นในทุกปีนั้น สำหรับปี 2564 นี้ จะจัด... (เพิ่มเติม)

Voluntary National Review ของประเทศไทย ประจำปี 2018 (English)

กระทรวงการต่างประเทศได้มีการเผยแพร่รายงานทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริงในประเทศไทย ประจำปี 2018 ในเว็บไซต์ของก... (เพิ่มเติม)

ตัวแทน SDG Move เข้าร่วมประชุม HLPF 2017 on Sustainable Development ที่เมือง นิวยอร์ค

In English: www.sdgmoveinenglish.wordpress.com/hlpf/ SDG MOVE โดย อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 ... (เพิ่มเติม)