การประชุม HLPF 2021 จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. นี้ กับการโฟกัสที่ 9 เป้าหมาย SDGs (1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 และ 17)

สัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 อย่าง ‘การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน’ หรือ HLPF ที่จัดขึ้นในทุกปีนั้น สำหรับปี 2564 นี้ จะจัด... (เพิ่มเติม)

รัฐต่าง ๆ กำลังเตรียมตัวกลับมาประชุมใน “กระบวนการทบทวนเพื่อพัฒนา HLPF” อีกครั้งในปีนี้ หลังจากเลื่อนกำหนดการจากปีที่แล้วเพราะการระบาดของโควิด-19

เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2564 ถิรพร สิงห์ลอ กระบวนการทบทวน (The consultation and negotiation process) เพื่อพัฒนาการประชุมหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-lev... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ซีรีส์สัมมนาออนไลน์ “Volunteering During Pandemic” หัวข้อ “Coronavirus and Its Impact on SDGs” โดย IAVE

เนตรธิดาร์ บุนนาค เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 SDG Move ได้มีโอกาสเข้าร่วมซีรีส์ Webinar: Volunteering During Pandemic (งานอาสาสมัครในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่) ในหัวข้อ “Coro... (เพิ่มเติม)

การประชุม High-Level Political Forum คืออะไร

การประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) คือ การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน HLPF เป็นหนึ่งในกลไกหลาย ๆ กลไกที่ระบุไว้ใ... (เพิ่มเติม)

ตัวแทน SDG Move เข้าร่วมประชุม HLPF 2017 on Sustainable Development ที่เมือง นิวยอร์ค

In English: www.sdgmoveinenglish.wordpress.com/hlpf/ SDG MOVE โดย อ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 ... (เพิ่มเติม)