SDG Updates | สำรวจสถานะ 5 เป้าหมาย SDGs ในเอเชียและแปซิฟิก ก่อนนับถอยหลังสู่การประชุม HLPF 2565

หมุดหมายการติดตามและทบทวนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีระดับสากลอย่าง การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on S... (เพิ่มเติม)

รายงาน UN เรียกร้องนานาประเทศกระชับความร่วมมือให้ฟื้นคืนจากผลกระทบของโควิด-19 อย่างยั่งยืน

ในการเตรียมการเพื่อประชุมระดับสูง (High-level Segment) ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and Social Council) หรือ ECOSOC เลขาธิการสหประชาชาติได้เผยรายงานซึ่ง... (เพิ่มเติม)

สหรัฐอเมริกา และ เมียนมา เป็น 2 ใน 5 ประเทศ ที่ยังไม่เคยรายงาน VNR ต่อเวทีโลก นับตั้งแต่ปี 2016

เวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ การประชุม HLPF (High-Level Political Forum on Sustainable Development) ที่จะจัดขึ้นในปี 2023 ที่จะถึงนี้ จากข้อมูลล่าสุด... (เพิ่มเติม)

20 สาระสำคัญจาก 9 เป้าหมาย SDGs ใน HLPF 2021 สัญญาณที่โลกต้องเร่งดำเนินการ

สัปดาห์แรกของการหารือในเวทีประชุม HLPF ได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน กับ 9 เป้าหมาย SDGs ที่โฟกัสในปีนี้ (#SDG1, #SDG2, #SDG3, #SDG8, #SDG10, #SDG12, #SDG13, #SDG16 และ #SDG... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 08: ว่าด้วย High-Level Political Forum on Sustainable Development

สวัสดีวันจันทร์ครับ สองสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาสำคัญประจำปีของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับโลก เพราะเป็นสองสัปดาห์ของการประชุม High-Level Political Forum... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – กิจกรรมตลอดทั้ง 8 วัน มีอะไรบ้าง?

- นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – มีอะไรในรายงาน VNR ของประเทศไทย

– นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – ถึงคราว HLPF & VNRs 2021

– นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – รายงาน VNR คืออะไร ?

– นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)

นับถอยหลัง HLPF 2021 – HLPF ที่ผ่านมา คุยอะไรกันบ้าง?

– นับถอยหลังสู่การประชุม ‘HLPF 2021’ หมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมความเข้าใจก่อนวันประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2564 เราจึงชว... (เพิ่มเติม)