สุนัขบริการ (service dog) สามารถช่วยบรรเทาความเครียดของทหารผ่านศึกที่มีภาวะ PTSD

ชาวอเมริกันมากถึง 1 ใน 5 หรือประมาณ 2.7 ล้านคนที่ถูกส่งไปรบในสงครามที่อิรักและอัฟกานิสถานตั้งแต่ปี 2544 ประสบกับปัญหาสุขภาพจิตอย่างโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงต่อชีวิตที่กระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรง ‘PTSD’ (Post-Traumatic Stress Disorder) ซึ่งมีความซับซ้อน รักษาได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

โดยวิธีการบำบัดแบบเดิม (อาทิ การพูดคุย การนั่งสมาธิ) อาจไม่สามารถช่วยบรรเทาอาการความเครียดลงได้มากนัก ทำให้การหันมาพึ่ง ‘สุนัขบริการ’ (service dog) เป็นทางเลือกที่นิยมมากขึ้น และการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Purdue ในสหรัฐฯ ‘Preliminary efficacy of service dogs as a complementary treatment for posttraumatic stress disorder in military members and veterans’ พบว่าสุนัขบริการสามารถช่วยบรรเทาความเครียดลงได้ ช่วยให้ทหารผ่านศึกใช้ชีวิตได้ตามปกติดีขึ้น และขาดงานน้อยลง โดยเปรียบเทียบกับทหารผ่านศึกที่ไม่ได้ใช้สุนัขบริการ

ในที่นี้ สุนัขบริการต่างจากสุนัขช่วยเหลือ (support dog/assistance dog) ที่ช่วยเหลือผู้พิการหรือสุนัขบำบัด (therapy dog) ที่ช่วยเหลือสภาพจิตใจและอารมณ์ของคนไข้ทั่วไปให้อารมณ์ดีขึ้น ในแง่ที่ต้องผ่านการฝึกฝนและอบรมมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยบรรเทาอาการ PTSD

ซึ่งการบริการที่ได้รับการฝึกฝนมามีอาทิ การช่วยให้ผู้ที่มีภาวะ PTSD สงบลง ช่วยทำให้ผ่อนคลาย เช่น การเอาตัวเข้าไป ‘ปกป้อง’ หรือ ‘คุ้มกัน’ ขณะที่กำลังซื้อของในร้านค้า ให้รู้สึกปลอดภัยจากความรู้สึกที่อาจจะถูกจู่โจมได้ทุกเมื่อเหมือนในยามสงคราม หากมีเหตุการณ์ใด สุนัขก็จะส่งสัญญาณเตือนได้ หรือเมื่อมีอาการ ‘ตื่นตระหนก’ (panic attack) ก็จะเข้ามาสะกิดเพื่อให้รู้ตัวหรือเล่นด้วย ซึ่งจะช่วยเบี่ยงเบียนความสนใจมาอยู่กับปัจจุบัน ลดความตื่นตระหนกลง และแน่นอนว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ฉันเพื่อนกับสุนัขบริการที่ทำให้สบายใจขึ้น

นอกจากทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสุนัขบริการจะรู้สึกดีขึ้นและส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างด้วยแล้ว ในการศึกษาได้วัดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียด พบว่าอยู่ในระดับความเครียดที่คนทั่วไปมี

แต่ประเด็นการใช้สุนัขบริการยังขึ้นอยู่กับผู้ที่มีภาวะ PTSD แต่ละคน กล่าวคือ การใช้บริการสุนัขบริการมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่จะดูแลสุนัขไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยง และการไปไหนมาไหนกับสุนัขบริการอาจดึงดูดความสนใจจากที่สาธารณะซึ่งบางรายมองเป็นเรื่องดี ขณะที่บางรายอาจรู้สึกอึดอัด นอกจากนี้ การพาสุนัขไปยังที่สาธารณะอาจเป็นอุปสรรคสำหรับบางราย อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญมองว่าในกรณีหลังนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างการตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับบทบาทความสำคัญของ ‘สุนัขบริการ’ ให้มากขึ้น

โดยในระยะยาว การศึกษาชิ้นนี้ต้องการเปรียบเทียบการรักษาทางการแพทย์ตามปกติกับที่เพิ่มเติมด้วยการใช้สุนัขบริการ และประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้บริการสุนัขบริการ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้สุนัขบริการประกอบการบำบัดรักษากลุ่มประชากรที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่มต่อไป

สำหรับสหรัฐฯ สุนัขบริการได้รับอนุญาตให้ใช้บริการตามที่สาธารณะได้ มีหน่วยงานของรัฐที่ดูแลทหารผ่านศึก (US Department of Veterans Affairs) และศูนย์ดูแลผู้ที่มีภาวะ PTSD (National Center for PTSD) มีหลายองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ทำหน้าที่อบรมสุนัขบริการ และปัจจุบันมีประมาณ 500,000 ชีวิต สำหรับการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะ PTSD ผู้พิการ และอื่น ๆ

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
– (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลง 1 ใน 3 ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค รวมถึงสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573

แหล่งที่มา:
https://theconversation.com/service-dogs-can-help-veterans-with-ptsd-growing-evidence-shows-they-may-reduce-anxiety-in-practical-ways-156550

Last Updated on พฤษภาคม 23, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น