รายงานของ WHO ระบุว่า แม้ประเด็นสุขภาพจิตได้รับความสนใจมากขึ้น แต่มีการใช้เงินลงทุนเฉลี่ยแค่ 2% จากรายจ่ายด้านสุขภาพของรัฐ

รายงาน 'Mental Health Atlas 2020' ขององค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุด เผยให้เห็นความล้มเหลวบางประการของบริการสุขภาพจิตทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การระบาดของโควิด-19 ที่ผู้คนต้องการการ... (เพิ่มเติม)

ไอร์แลนด์จะเริ่มใช้มาตรการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อหน่วยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2022 เพื่อลดปริมาณการบริโภค

สาธารณรัฐไอร์แลนด์จะเริ่มบังคับใช้มาตรการการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อหน่วย (Minimum Unit Pricing: MUP) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่วางขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 รัฐบาลเชื่อว่าการกำหนด... (เพิ่มเติม)

งานวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียนในสหราชอาณาจักรที่บริโภคผักและผลไม้มากกว่า มีสุขภาวะทางจิตที่ดีกว่า

การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนกว่า อุดมไปด้วยผักผลไม้ และการรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่ดีต่อสุขภาพของเด็กวัยเรียน สัมพันธ์กับการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีกว่า ... (เพิ่มเติม)

การจัดการกับสารอันตรายและวิกฤติสิ่งแวดล้อม จะต้องใช้ข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

สิทธิในวิทยาศาสตร์ (Right to Science) ทำให้มนุษย์มีเครื่องมือใช้ประเมิน ป้องกัน และเผชิญหน้ากับการที่โลกจะปนเปื้อนไปด้วยสารพิษอย่างรุนแรงและวิกฤติทางสิ่งแวดล้อม แต่การจะส่งเสริ... (เพิ่มเติม)

แม้ถึงปี 2030 จะยังคงมีคน 1 ใน 3 ทั่วโลกที่ใช้เชื้อเพลิงที่ก่อมลพิษทางอากาศเป็นหลักในการประกอบอาหาร

งานวิจัยชิ้นใหม่ประมาณการว่า ในปี 2030 ผู้คนทั่วโลกเกือบ 1 ใน 3 จะยังคงใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีในการประกอบอาหารประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาเหุสำคัญของปัญหาสุขภาพแล... (เพิ่มเติม)

Global Women’s Health Index ครั้งแรกของดัชนีชี้สุขภาพของผู้หญิงจากหลากมิติ

สุขภาพของผู้หญิงต้องพิจารณาจากหลากมิติ (multidimensional) บริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพ Hologic จึงร่วมกับ Gallup World Poll พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อศึกษาสุขภาพของผู้หญิงในระดับโลก Global ... (เพิ่มเติม)

WHO อนุมัติใช้ “วัคซีนต้านมาลาเรียตัวแรกของโลก” กับเด็กในทวีปแอฟริกาแล้ว

องค์การอนามัยโลกอนุมัติใช้ วัคซีนต้านมาลาเรีย ตัวแรกของโลก กับเด็ก ๆ ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) และในภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีอัตราการป่วยโรคมาลาเรียในระดับก... (เพิ่มเติม)

“การดูแลแบบประคับประคอง ถือเป็นสิทธิมนุษยชน” แต่มีผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1 ใน 10 คนเท่านั้นที่ได้รับบริการนี้

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคอง (Paliative Care) เพียง 1 ใน 10 คนทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับการดูแลประเภทนี้ และคาดว่าความต้องการการดูแล... (เพิ่มเติม)

นโยบายใหม่รัฐบาลฝรั่งเศสให้บริการคุมกำเนิดฟรีสำหรับหญิงอายุต่ำกว่า 25 ปี เพื่อช่วยลดภาระทางการเงิน

รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศนโยบายบริการด้านสุขภาพใหม่ เพื่อให้บริการคุมกำเนิดฟรีสำหรับหญิงอายุต่ำกว่า 25 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่... (เพิ่มเติม)

Fed to Fail? เมื่อ 10 ที่ผ่านมาโลกยังทำให้ 2 ใน 3 ของเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีไม่พ้นไปจากภาวะทุพโภชนาการ

อาหารที่มีโภชนาการที่ดีเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่เด็กยังเล็ก ทว่า 2 ใน 3 ของเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปีใน 91 ประเทศ กลับไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต ... (เพิ่มเติม)