Funding Opportunities I แนะนำทุนวิจัยที่น่าสนใจด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค

สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำโครงการและโอกาสของการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการวิจัยระดับแนวหน้าด้านการขับเคลื่อนนโยบาย SDG ในระดับชาติและภูมิภาค (Regional and National Policy Research) ดังนี้

 • 1. MFMC Grants to Support Advocates of Climate Change Mitigation, MFMC

แหล่งทุน :

The Minor Foundation for Major Challenges (MFMC)

รายละเอียดทุน :

MFMC สนับสนุนโครงการที่สนับสนุนโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิบัติในสถาบันของรัฐหรือเอกชน โดยในช่วงปี 2562-2566 มูลนิธิมีประเด็นที่ให้ความสำคัญดังนี้

 • การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในการสื่อสารเรื่องสภาพภูมิอากาศ
 • การเสริมสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองที่เปิดกว้างสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
 • มุ่งเน้นการสนับสนุนข้อเสนอของยุโรป

งบประมาณ : 3 แสน – 1 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : 20 เมษายน 2023

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/

 • Promoting Civic Freedoms and Rolling Back Authoritarian COVID-19 Governance Measures, ICNL

แหล่งทุน : The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL)

รายละเอียด : ICNL สนับสนุนทุนให้กับโครงการที่มีการดำเนินงานเพื่อการรณรงค์และส่งเสริมการทำงานของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาสังคมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19  ดังต่อไปนี้

 • วิจัยและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
 • การพัฒนาชุดเครื่องมือ สื่อประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดีย หรือแคมเปญดิจิทัลเพื่อเน้นย้ำและส่งเสริมการทำงานของภาคประชาสังคมในการลดการแพ่รระบาดของ COVID-19
 • ดำเนินการวิจัย งานภาคสนาม หรือกรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
 • จัดการประชุมระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคเพื่อเผยแพร่กลยุทธ์ในการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการรณรงค์ของภาคประชาสังคม

งบประมาณ : 1 ล้านบาท

วันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร : ไม่ระบุ

ช่องทางการเข้าถึงเพิ่มเติม :
https://www.icnl.org/wp-content/uploads/CAIP-Small-Grants-2023-Call-For-Proposals-1.pdf

Funding Opportunities – แนะนำโครงการ และแหล่งทุน โอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักวิจัยที่อยากทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยแบบบูรณาการระดับแนวหน้า เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-SDG Research Network)

Last Updated on มีนาคม 15, 2023

Author

 • KantichaS

  Assistant Director | สนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความเท่าเทียมทางเพศ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น