บริโภคผักนำเข้ายังยั่งยืนกว่าเนื้อสัตว์ผลิตในท้องถิ่น เพราะการขนส่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์

แนวคิดสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารจากท้องถิ่นเกิดขึ้นเพราะมีหลักฐานบ่งชี้อีกว่าการผลิตและการบริโภคอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลดีต่อการจ้างงาน สุขภาพ การพัฒาชุมชน เศรษฐกิจในท้องถิ่น ความ... (เพิ่มเติม)

สร้างความสุขสอนกันได้ ลงเรียนคอร์สฟรีวิชา ‘ศาสตร์แห่งความเป็นสุข’ จากมหาวิทยาลัยเยล

งานวิจัยหนึ่งศึกษานักเรียนมัธยมปลายในโรงแห่งหนึ่งในปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชาชนจีน ที่มีโอกาสได้เรียนวิชาเกี่ยวกับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดระยะหนึ่งเทอม พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปล... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 14 – Unpaid Care Work – งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

Unpaid Care Work คือ งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง งานดูแลและบริการที่ไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดที่ทำเพื่อสมาชิกในครัวเรือน (domestic care) ทั้งการดูแลสมาชิกโดยตรง เช่น การด... (เพิ่มเติม)

ผู้ขับขี่ที่มีความผิดปกติด้านการนอนเพราะทำงานกะดึก เพิ่มความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 300%

งานวิจัยในวารสาร Safety Science ระบุว่า คนที่มีอาการ Shift Work Sleep Disorder (SWSD) หรือ ความผิดปกติด้านการนอนที่เกิดจากการมีเวลาทำงานที่ไม่ปกติ เช่น การทำงานเป็นกะเช้าหรือ... (เพิ่มเติม)

1 ใน 3 ของการตายจากอากาศร้อนเป็นผลมาจาก Climate Change ไทยได้รับผลกระทบเป็นลำดับต้น

ข้อมูลจาก 43 ประเทศในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change ระบุว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากอากาศร้อนมากกว่า 1 ใน 3 มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เก... (เพิ่มเติม)

งานวิจัยเผย ‘ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้’ เป็นตัวผลักให้เกิดการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศ

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Science Advances พบว่า ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมามีการซื้อขายสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 420 ล้านตัว ใน 226 ประเทศทั่วโลก นักวิจัยระบุว่าความเหลื่อมล้ำด้... (เพิ่มเติม)

“ฝากทิ้ง E-Waste กับพี่ไปรฯ อุ่นใจถึง AIS” ไปรษณีย์ไทยร่วมกับ AIS รับฝากขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึงบ้าน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมือกับ AIS รับฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์จากที่พักอาศัยได้โดยตรง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์... (เพิ่มเติม)

ไทยเตรียมผลิตยาช่วยเลิกบุหรี่ ‘ไซทิซีน’ พร้อมดันเข้าบัญชียาหลัก เพื่อราคาถูก เข้าถึงได้

31 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day ตั้งแต่ปี 1988 โดยในปีนี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดธีมว่า “Commit to Quit” หรือ ''มุ่งมันเพื่อเ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 12 – Education for Sustainable Development – การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Education for Sustainable Development (ESD) หรือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังผู้เรียนให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมีการกระทำที่มีความรับผิด... (เพิ่มเติม)

สีขาวอัลตร้าไวท์ สีขาวชนิดพิเศษที่สามารถสะท้อนแสดงอาทิตย์ และลดความร้อนในอาคารได้

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Purdue ในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า พวกเขาได้คิดค้นสีใหม่ที่เป็นสีขาวแบบพิเศษที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ ลดความร้อนในอาคาร ซึ่งจะช่วยลดความต้องการใช้เครื่องป... (เพิ่มเติม)