เริ่มวันนี้ การประชุม ‘HLPF 2024’ ภายใต้ธีม “เสริมแรงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และขจัดความยากจนในห้วงเวลาวิกฤตซ้ำซ้อน”

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) หรือ ‘HLPF 2024 เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 8 – 18 กรกฎาคม 2567 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม

การประชุม HLPF เป็นเวทีกลางของสหประชาชาติสำหรับการติดตามผลและทบทวนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยเวที HLPF 2024 นี้นับเป็นการประชุม HLPF ครั้งแรกหลังจากการประชุม SDG Summit 2023 โดยจะยังคงติดตามผลต่อปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) และผลลัพธ์อื่น ๆ จากการประชุมครั้งดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งเตรียมการสำหรับการประชุม Summit of The Future ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

HLPF 2024 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมหลัก

“Reinforcing the 2030 Agenda for Sustainable Development and eradicating poverty in times of multiple crises: The effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions” หรือ “เสริมแรงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 และขจัดความยากจนในห้วงเวลาวิกฤตซ้ำซ้อน: การส่งมอบแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน ยืดหยุ่นฟื้นคืน และสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยจะมีการทบทวนเจาะลึกเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งหมด 5 เป้าหมาย ได้แก่

  • SDG 1 ยุติความยากจน
  • SDG 2 ขจัดความหิวโหย
  • SDG 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • SDG 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง และ
  • SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในช่วงการนำเสนอายงานการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Reviews: VNR) จะมีผู้แทนจาก 37 ประเทศ ขึ้นกล่าวอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุม ได้แก่ อาร์เมเนีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน เบลิซ บราซิล ชาด โคลอมเบีย สาธารณรัฐคองโก คอสตาริกา เอกวาดอร์ อิเควทอเรียลกินี เอริเทรีย จอร์เจีย กินี ฮอนดูรัส เคนยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลิเบีย มอริเตเนีย มอริเชียส เม็กซิโก นามเบีย เนปาล โอมาน ปาลู เปรู ซามัว เซียร์ราลีโอน หมู่เกาะโซโลมอน แอฟริกาใต้ ซูดานใต้ สเปน สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย อูกันดา วานูอาตู เยเมน และซิมบับเว

ติตตามข่าวสาร HLPF 2024
ได้ที่ :  https://hlpf.un.org/home
ข้อมูล HLPF ทั้งหมดที่ : https://hlpf.un.org/2024
และ VNR ที่ : https://hlpf.un.org/VNR
หรือติดตามช่องทางของ SDG Move ที่ : https://www.sdgmove.com/category/sdg-news/hlpf-vnr/

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ #SDG17 หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา:
High-Level Political Forum on Sustainable Development (UN)

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการกลยุทธไตรพลังในการดำเนินการเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น