SDG Move ร่วมขึ้นเวทีงาน ‘Sustrends 2024 | 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก’

31 สิงหาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะองค์กรภาคีร่วมจัด เข้าร่วมงาน "Sustrends 2024 I 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก" ณ พิพิธภ... (เพิ่มเติม)

1 of 1